Akademicki Mistrz Innowacyjności poszukiwany

Jeszcze do 9 lipca br. absolwenci mogą startować w konkursie Akademicki Mistrz Innowacyjności. Idea konkursu polega na promocji najlepszych prac obejmujących następujące zagadnienia: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji oraz nowe podejście do zamówień publicznych.

Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszone prace magisterskie, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 6 lipca 2012 r. Wśród nadesłanych prac zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu komputerowego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie jesienią 2012 roku.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu są dostępne na: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp a także pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu