Scanmed Multimedis rozszerza ofertę o kompleksowe leczenie szpitalne

Scanmed Multimedis SA nabyła od funduszu Black Lion NFI spółkę Scanmed SA, która prowadzi w swojej działalności Szpital św. Rafała w Krakowie. Tym samym Scanmed Multimedis rozszerzył swoją ofertę o kompleksowe usługi szpitalne.

Scanmed Multimedis SA nabyła od funduszu Black Lion NFI 7.45 mln akcji (79.15% kapitału i maksymalnej liczby głosów) spółki Scanmed S.A. z siedzibą w Krakowie za 11.4 mln PLN. Jednocześnie Scanmed Multimedis dokonał emisji na rzecz Black Lion NFI 3.8 mln sztuk warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii D po cenie emisyjnej 3 PLN. Fundusz wykonał prawo do objęcia wszystkich akcji. Cena emisyjna objętych akcji w wysokości 11.4 mln PLN została opłacona poprzez potrącenie z wierzytelnością wynikającą ze sprzedaży akcji spółki Scanmed S.A. W wyniku transakcji liczba akcji spółki wzrosła o 57%, a udział Black Lion NFI w akcjonariacie spółki wzrósł z 63.46% do 76.69%.

Spółka Scanmed S.A. w ramach swojej działalności prowadzi w Krakowie Szpital Św. Rafała – jeden z najlepiej wyposażonych szpitali w Polsce. Szpital realizuje procedury medyczne refundowane przez NFZ i komercyjne w obszarze: neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, urologii, okulistyki, a także rehabilitacji i wysokospecjalistycznej diagnostyki.

– Naszą działalność charakteryzuje komplementarność i synergia pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi. Naturalnymi kierunkiem rozwoju, przy osiągniętym i wciąż dynamicznie powiększanym przez Scanmed Multmedis wolumenie Pacjentów (ponad 320 tys. osób) będących w opiece ambulatoryjnej, staje się oferta opieki szpitalnej. Z uwagi na istotną koncentrację bazy pacjentów na teranie Krakowa, strategiczne dla spółki stało się posiadanie w tej lokalizacji silnej jednostki szpitalnej z ugruntowaną marką i znaczącym kontraktem z NFZ. Szpital św. Rafała, który stał się przedmiotem transakcji jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu i to nie tylko w Polsce, ale zgodnie z opinią wizytujących placówkę, również w Europie – mówi Joanna Szyman, Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Ważnym atutem szpitala jest jego lokalizacja – jest onjedynym szpitalem wieloprofilowym położonym w południowej części Krakowa. Ma to strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia potrzeb blisko 250 tys. mieszkańców Krakowa i czyni ze szpitala pracującego w trybie całodobowym ważnego partnera dla NFZ.Szpital posiada doskonałe referencje, zatrudnia wybitnych specjalistów i cieszy się zaufaniem środowisk sportowych, będąc Oficjalnym Partnerem Medyczny między innymi Polskiego Związku Narciarskiego. Szpital św. Rafała jest również wybranym Centrum Medycznym dla UEFA EURO 2012™.

Prawie wszystkie spółki z branży usług medycznych notowane na rynku regulowanym mają w swojej ofercie zarówno usługi ambulatoryjne, jak i szpitalne, co umożliwia świadczenie kompleksowej ofertydla obsługiwanych pacjentów.

– Scanmed Multimedis wykorzysta obszary synergii pomiędzy działalnością ambulatoryjną i szpitalną – a jest ich wiele, w tym  ciągłość i kompleksowość procesu medycznego, która wpływa efektywnie nie tylko na koszty procesu leczniczego, ale również stanowi istotną wartość dla pacjenta, co skutecznie pozwala konwertować przychody świadczone w segmencie ambulatoryjnym na segment szpitalny i odwrotnie – dodaje Joanna Szyman.

Scanmed Multimedis S.A. wypracowała efektywny model biznesu, którego odzwierciedleniem są bardzo wysokie dynamiki wzrostu i konsekwentnie realizowane dobre wyniki finansowe.Przychody Scanmed Multimedis za I kwartał 2012r. były wyższe o 35,0%, a zysk netto o 60% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011. Spółka posiada zrównoważone źródła przychodów i gwarantuje swoim Klientom dostęp do świadczeń w różnorodnych modelach finansowania. Istotnym strumieniem finansowania są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. W zeszłym roku spółka zaimplementowała swój model biznesu na nowych rynkach, w tym – w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. W 2011 r. spółka oddała 1,6 tys. m2 nowej powierzchni medycznej, a na początku 2012 r. – kolejne 1,1 tys. m2. Baza Klientów korporacyjnych w ciągu ostatniego roku rozszerzyła się o 273 nowe podmioty, a populację klientów indywidualnych zasiliło blisko 30 000 nowych osób.Ważnym atutem modelu biznesowego spółki jest wysoki standard usług oraz kompleksowość oferty medycznej.Teraz dodatkowo Scanmed Multimedis wzmocniła swoją pozycję na rynku świadczeniodawców medycznych rozszerzając zakres usług o leczenie operacyjne.

Konsolidacja Szpitala św. Rafała jest również kolejnym krokiem Scanmed Multimedis w kierunku osiągnięcia poziomu kapitalizacji umożliwiającego ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu