Grupa Paradyż – powołanie Zarządu nowej kadencji

Tagi:

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółek Grupy Paradyż w dniu 26 czerwca 2012r., Walne Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z umową Spółek: Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i Paradyż Sp. z o.o., podjęło uchwałę o powołaniu nowego Zarządu.

Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Panu Łukaszowi Kardasowi. Na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów powołano Pana Pawła Łuczkę. Funkcję Wiceprezesa ds. Handlu i jednocześnie uprawnienia zastępowania Prezesa Zarządu objął Pan Piotr Tokarski. Wiceprezesem ds. Produkcji został Pan Patryk Tomczyk. Obaj Wspólnicy pozostali na stanowiskach Członków Zarządu.

Nowy Zarząd zamierza kontynuować, przyjętą w ostatnich latach, strategię ukierunkowaną na zdobycie pozycji lidera produktowego w rynku europejskim, jak i na utrzymanie wzrostu przychodów ze sprzedaży w rynku krajowym, przy zapewnieniu wysokiej rentowności Spółek. Ważny będzie także rozwój sprzedaży na strategicznych rynkach eksportowych oraz dalsze inwestycje w nowoczesne technologie i modernizację zakładów Grupy Paradyż – aby oferować coraz lepsze produkty, łączące w sobie najwyższą jakość i doskonałe wzornictwo na światowym poziomie.

Zarząd nowej kadencji będzie konsekwentnie realizować zaplanowane działania w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i polepszenia serwisu obsługi Klientów. Budowanie silnej pozycji firmy oraz innowacyjne prace badawczo–rozwojowe, umożliwiające podejmowanie wyzwań w zmieniającej się gospodarce rynkowej, Zarząd określił, jako priorytetowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu