Zakład Air Products w Częstochowie otrzymał prestiżową europejską złotą nagrodę stowarzyszenia EIGA w dziedzinie bezpieczeństwa

Firma Air Products (NYSE:APD), największy dostawca gazów technicznych w Polsce, ogłosiła dzisiaj, że jej zakład w Częstochowie otrzymał europejską złotą nagrodę stowarzyszenia EIGA (European Industrial Gases Association – Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych), która jest najbardziej prestiżową nagrodą w tej branży, przyznawaną za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa.

Zakład Air Products w Częstochowie otrzymał złotą nagrodę stowarzyszenia EIGA za 15 lat bezwypadkowej pracy. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez stowarzyszenie EIGA za 15 kolejnych lat lub 1 milion przepracowanych godzin bez wypadków powodujących straty w czasie pracy zakładu. Złota nagroda stowarzyszenia EIGA przyznana zakładowi Air Products w Częstochowie, potwierdza jego funkcjonowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w branży oraz zaangażowanie firmy na tym polu. To już drugi zakład Air Products w Polsce, który został wyróżniony złotą nagrodą stowarzyszenia EIGA. Dotychczas dwukrotnie uhonorowano tą nagrodą zakład Air Products w Siewierzu w 2011 i 2010 r.

„Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów dla firmy Air Products. Działamy odpowiedzialnie, dlatego też nasze zakłady funkcjonują zgodnie ze światowymi standardami bezpieczeństwa. Poza respektowaniem wymogów obowiązujących w całej branży, także wewnętrznie ustalamy bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa pracy we wszystkich naszych zakładach. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych pracowników, ponieważ to dzięki ich zaangażowaniu udało nam się uzyskać ten świetny wynik, doceniony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Gazów Technicznych (EIGA)” – powiedział Dariusz Pietras, dyrektor ds. operacyjnych na Europę Środkową i Wschodnią, Air Products.

W tym roku firma Air Products otrzymała największą ilość nagród stowarzyszenia EIGA spośród przedsiębiorstw działających na rynku gazów technicznych. W uznaniu dla zaangażowania Air Products we wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i środowiska pracy (Environmental Health and Safety), stowarzyszenie EIGA przyznało firmie Air Products dwie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii i Belgii oraz nagrodę za utrzymanie bezpieczeństwa na drogach dla oddziału firmy Air Products w Holandii. Łącznie trzynaście zakładów Air Products w Europie zostało uhonorowanych sześcioma złotymi, pięcioma srebrnymi i dwoma brązowymi nagrodami stowarzyszenia EIGA.

Odbierając nagrody z rąk Steve’a Meissera, prezesa stowarzyszenia EIGA, Ivo Bols, wiceprezes Air Products powiedział: „Nagrody te potwierdzają wysokie kompetencje oraz konsekwentne zaangażowanie pracowników Air Products w Europie w zapewnianie bezpieczeństwa w środowisku pracy. Dowodzą one także głębokiej identyfikacji pracowników Air Products z wartościami naszej firmy”.

Każdego roku stowarzyszenie EIGA przyznaje również nagrody za wybitne osiągnięcia wchodzących w jego skład grup roboczych. W tym roku w imieniu grupy roboczej numer 12 zajmującej się acetylenem, nagrodę tę odebrał Ramon Castella, reprezentujący europejski oddział gazów sprężonych firmy Air Products. Przez ostatnie cztery lata Ramon Castella prowadził prace tej grupy, podczas których opracowano m.in. nową wersję obowiązującego w branży gazów technicznych dokumentu „Zasady postępowania z acetylenem” oraz pakiety szkoleniowe.

Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA) to organizacja, która koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa oraz kwestiach technicznych. Reprezentuje ona większość firm z Europy i poza nią, które produkują i dystrybuują gazy techniczne, medyczne oraz gazy stosowane w przemyśle spożywczym. Stowarzyszenie stawia sobie za cel utrzymywanie jak najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i środowiska pracy. Przedstawiciele stowarzyszenia EIGA służą także swoim eksperckim doświadczeniem w zakresie produkcji, transportu, przechowywania i wykorzystywania gazów technicznych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu