Przejdź do treści

Wymierne korzyści integracji szpitali

W wielu krajach w Europie cyfryzacja i integracja służby zdrowia przy pomocy systemów informatycznych jest już na bardzo zaawansowanym poziomie. I nie są to tylko szpitale czy ośrodki zdrowia z prywatnego sektora. Wiele publicznych zakładów opieki medycznej decyduje się na taki wydatek, a oszczędności i korzyści są widoczne już w pierwszym roku użytkowania.

Przykładem jest szpital Santa Maria Nuova w Reggio Emilia we Włoszech. To publiczny szpital 900-łóżkowy, który w 2003 roku zainwestował 2% swojego budżetu w systemy PACS i RIS. Kluczowe wskaźniki takie jak: czas wykonywanych badań radiologicznych, liczba wykonanych procedur, długość pobytu hospitalizowanych pacjentów, były analizowane przed i po zastosowaniu ulepszeń. Wydajność i produktywność szpitala była analizowana od połowy 2004 roku i porównywana do analogicznego okresu w 2003 roku. Produktywność Zakładu Radiologii wzrosła w tym czasie o 12%. Zwiększenie sprawności w opiece nad pacjentem, spowodowało zmniejszenie długości pobytu w szpitalu o 12%. Co roku w tym szpitalu przeprowadza się ok. 180.000 badań w Zakładzie Radiologii. Od momentu wprowadzenia systemu PACS o 7% wzrosła liczba przeprowadzonych badań obrazowych, bez zwiększania liczby techników, czy radiologów. Przed wdrożeniem PACS opisy z badań ambulatoryjnych były dostarczane w ciągu 5 dni (oczywiście nie dotyczyło to przypadków nagłych). Po wprowadzeniu systemów PACS ten czas został zmniejszony do 3 dni.

Skrócenie czasu związanego z wypełnianiem dokumentacji medycznych i raportów, umożliwiła personelowi zajęcie się innymi sprawami, co z kolei przełożyło się na wzrost liczby wykonywanych badań w Zakładzie Radiologii i skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania z 90 do 40 dni. Wpłynęło to zapewne na zwiększenie przychodów Zakładu Radiologii o 12,9% do 4,2 milionów dolarów w 2004 roku.  Dla porównania w latach 2001 i 2002 ten wzrost był na poziomie, odpowiednio, 4,7% i 5,2%. Do tego dochodzą ograniczenia kosztów. Najbardziej widoczne było to w przypadku kosztów związanych z zakupem klisz do wywoływania zdjęć RTG. Oszczędności były zauważalne bezpośrednio po instalacji systemu. W okresie kwiecień – październik 2003 roku były one na poziomie 15% i wzrosły do 90% w 28 tygodni po zastosowaniu PACS. Obrazy były dostępne w intranecie i nie wymagały wywoływania na kliszach. Jedynie pacjenci, którzy wymagali wydruków, otrzymywali wyniki na płytach CD. Przyniosło to oszczędności rzędu 840 tys. dolarów rocznie w porównaniu z okresem przed zastosowaniem systemów IT dla radiologii.

Systemy PACS zostały wdrożone również w Medas w Rumunii. Placówki jednego szpitala zlokalizowane w 4 różnych miejscach zostały połączone centralnym PACS i wszystkie informacje gromadzone są w jednym miejscu. Dało to oszczędności związane z kosztami transportu, a pracownicy mogą odczytać niezbędne informacje we właściwym dla nich miejscu. Dotyczy to zarówno obrazów, jak i ich opisów, diagnostyki oraz kosztów.

Również w Słowenii zainstalowano systemy RIS / PACS w Slovenj Gradec. Tam oprócz podstawowego systemu zapewniającego internetowy dostęp do wszelkich badań i rezygnację z wersji papierowych, zastosowano również interfejs głosowy. Umożliwia on diagnozę w ciągu 24 godzin.

Powyższe przykłady dotyczą informatyzacji w pojedynczych szpitalach. Tymczasem w Szkocji zastosowano narodowy system radiologii. Na terenie całej Szkocji istnieje teraz możliwość przechowywania i udostępniania danych z Narodowego Archiwum Szkocji – od Dumfries na południu po Szetlandy na dalekiej północy, Grampian na wschodzie do Hebrides na zachodzie. Dostęp upoważnionych użytkowników w każdym szpitalu, w całym regionie do wcześniejszych obrazów i raportów, niezależnie od tego gdzie zostały zrobione, przechowywanie wszystkich badań, ze wszystkich szpitali w krajowym archiwum, dostępność do dokumentacji medycznej w dowolnym czasie, to podstawowe korzyści jakie wynikają z tego systemu. Nie ważne, gdzie pacjent zachoruje, gdzie jest badany, lekarz ma możliwość wyszukania jego karty i badań w archiwum. Zaś decyzja o rodzaju leczenia, czy konsultacja z innym lekarzem, może być wykonana w niespełna godzinę.

Dobrze zaplanowane i rozmieszczone systemy informatyczne w szpitalu, zdecydowanie upraszczają i przyspieszają przepływ informacji, prace personelu medycznego, a co za tym idzie poprawiają jakość opieki nad pacjentem. Zapewniają jednocześnie znaczne korzyści finansowe.