Bankowość internetowa rośnie coraz szybciej

Na koniec I kwartału 2012 roku z bankowości internetowej aktywnie korzystało ponad 10,5 milionów Polaków. Dostęp do swojego banku przez Internet ma już ponad 18,5 milionów klientów. Mimo, że I kwartał zazwyczaj przynosi spadek niektórych statystyk, trzy pierwsze miesiące tego roku były znacznie lepsze niż I kwartał 2011 roku. Widać to nie tylko po działaniach klientów. Banki inwestują w nowe systemy, platformy internetowe i technologie biometryczne – wynika z siódmej edycji raportu netB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Na koniec I kwartału 2012 roku liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła ponad 18,5 miliona osób. To o blisko 2 miliony więcej niż 12 miesięcy wczesniej (wzrost o 12%). Liczba klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości internetowej dynamicznie wzrasta od kilku lat. W I kwartale podtrzymany został trend wzrostowy, grupa aktywnych użytkowników powiększyła się o 400 tysięcy osób i osiągnęła 10,5 miliona. Zaufanie klientów do bankowości internetowej rośnie coraz szybciej.

„Polski sektor bankowy pokazuje, że mimo zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, można dynamicznie rosnąć. Co ważne, mimo trudnych czasów, banki inwestują w rozwój bankowości internetowej coraz większe środki, stale rozwijając platformy i systemy internetowe. Patrząc z perspektywy kilku lat można mówić o rewolucji. Jeszcze 2-3 lata temu platformy e-bankingu były prostymi aplikacjami umożliwiającymi wykonywanie podstawowych usług. Dziś możemy założyć konto nie tyle nie wychodząc z domu, co wyjmując telefon komórkowy z kieszeni. Mobilnie możliwe jest wykonanie praktycznie wszystkich możliwych operacji. Co więcej systemy są już tak rozwinięte, że analizują nasze działania i podpowiadają optymalne rozwiązania finansowe.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Optymistyczne dane dotyczą również przedsiębiorstw. Zaprezentowane w raporcie statystyki wskazują na znaczące wzrosty liczby klientów z sektora MSP i wzrost ich aktywności. W skali ostatnich 12 miesięcy grupa użytkowników z dostępem do bankowości internetowej oraz grupa aktywnych klientów powiększyły się o około 8-9% .

Miniony kwartał roku był kolejnym, już dziewiątym z kolei, okresem spadku liczby kart kredytowych. Na koniec marca bieżącego roku było ich 6,8 miliona. Należy to jednak uznać, za dobry znak, a nie pogorszenie nastrojów na rynku. Banki nadal rewidują więc swoje portfele i analizują możliwości finansowe klientów. Od szczytu osiągniętego na koniec IV kwartału 2009 roku, liczba kart zmniejszyła się już o ponad 4 miliony sztuk. W przypadku kart debetowych zaobserwować można stały, aczkolwiek niezbyt dynamiczny wzrost ich liczby. Na koniec I kwartału 2012 roku było ich ponad 25 milionów sztuk.

Tradycyjnie w I kwartale roku nieznacznie spadła liczba transakcji zarówno kartami debetowymi jak i kredytowymi. Porównując jednak do danych sprzed 12 miesięcy, w obu kategoriach odnotowano wyraźne wzrosty, w przypadku kart debetowych o ponad 15%, a kredytowych ponad 7%. W I kwartale minimalnie spadały średnie kwoty pojedynczych transakcji oraz miesięczne obroty na kartach.  Nie jest to jednak negatywne zjawisko. Pokazuje, że klienci coraz częściej korzystają z kart przy zakupach na mniejsze kwoty. Spadek ogólnych obrotów jest typowo sezonowym zjawiskiem notowanym co roku w pierwszych miesiącach.

„Mamy nadzieję na silny impuls dla rozwoju rynku transakcji bezgotówkowych, rozbudowę sieci akceptantów i wzrost liczby transakcji. Mimo braku konsensusu wszystkich uczestników rynku, propozycja wypracowana przez zespół roboczy pod kierunkiem NBP powinna zostać wprowadzona.” – dodaje Mieczysław Groszek, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Zanim to nastąpi można spodziewać innych ułatwień. Przykładem może być rosnąca liczba urządzeń i placówek bankowych, w których można korzystać z biometrycznego potwierdzania tożsamości. Zaoszczędza to czas klientów oraz eliminuje konieczność zapamiętywania kodów PIN. W tej chwili w Polsce funkcjonuje już 140 bankomatów biometrycznych.