Przejdź do treści

Akcje Grupy ADV już w portfelach amerykańskich inwestorów

Grupa ADV – holding firm działających w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i sektorze e-commerce – poinformowała o pierwszych transakcjach dokonanych na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX. To trzeci najaktywniejszy rynek w USA po NYSE i NASDAQ – wartość transakcji w 2010 roku przekroczyła 144 miliardów USD. Grupa ADV jest pierwszą polską spółką, której ADRy są notowane na OTCQX. Tym samym inwestorzy mają zapewnioną płynność obrotu papierami wartościowymi. W transakcja pakietowych inwestorzy amerykańscy kupili ponad 13% akcji Grupy ADV.

„Wejście na amerykański rynek OTCQX było ściśle powiązane z planami zmierzającymi do zaoferowania produktów i usług Grupy ADV nabywcom w USA. W najbliższym czasie planujemy intensyfikację działalności na kontynencie amerykańskim – już dziś spółki z naszej Grupy oferują najnowsze i najbardziej kreatywne rozwiązania marketingowe i internetowe, doceniane w Europie. Pierwsze efekty wdrożonej w 2011 roku strategii to między innymi zakończenie produkcji serialu animowanego „Baby Beatles” przez Studio Animacji Xantus, wdrożenie produktów geolokalizacyjnego – SATIS oraz platformy business travel – iAlbatros, a także przygotowanie oferty pakietowej z obszaru telemedycyny przez MobiCare” – mówi Konrad Pankiewicz, prezes Grupy ADV.

W 2012 roku spółka rozszerzyła dotychczasową działalność usługową o sprzedaż własnych produktów dzięki wdrożeniu strategii „GO BOX!” w każdym z sektorów swojej działalności. Implementacja „GO BOX!” ma doprowadzić do wzrostu rentowności i wejścia na nowe rynki zagraniczne, a tym samym zapewnić dalszy dynamiczny rozwój Grupy ADV.

Platforma OTC to rynek pozagiełdowy, umożliwiający maklerom obrót akcjami spółek, które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych w USA. W obrocie na platformie OTC znajduje się ponad 10.000 papierów wartościowych o łącznej kapitalizacji przekraczającej 10 bilionów USD, w tym 280 spółek na OTCQX International.

OTCQX jest przeznaczona wyłącznie dla najlepszych spółek giełdowych spoza USA, które gwarantują maksymalną transparentność wobec inwestorów, spełniają najwyższe standardy finansowe, uzyskały poręczenie od instytucji amerykańskiej i są notowane na uprawnionej giełdzie poza Stanami Zjednoczonymi. Średni dzienny wolumen transakcji przypadający na jedną spółkę na platformie OTCQX wynosi 11,9 mln USD. Z rynku OTCQX korzystają m.in.: Marks&Spencer, Allianz, Adidas, Roche, BASF, BNP Paribas, Ahold, Imperial Tobacco, AXA, Air France.

Grupa ADV odnotowała w 2011 roku 92 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 72% w porównaniu z 2010 rokiem. Zysk netto osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 5,13 mln zł i był wyższy o 102% względem 2010 roku. Zysk na jedną akcję Grupy ADV ukształtował się w na poziomie 1,19 zł, rok wcześniej było to 0,60 zł.

W I kwartale 2012 roku Grupa ADV osiągnęła 24 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 67% w porównaniu z I kwartałem 2011 roku. EBITDA wyniosła 2,03 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 400 tys. zł i był wyższy o 251% względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Grupa ADV notowana jest na rynku podstawowym GPW w Warszawie od 13 kwietnia 2011 roku.