Przejdź do treści

SAP nawiązuje współpracę z organizacją Ashoka Changemakers, aby wspierać innowacyjność lokalnych przedsiębiorców

Firma SAP AG poinformowała o podjęciu nowej inicjatywy, której celem jest tworzenie przedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom warunków do wzrostu innowacyjności, tworzenia nowych miejsc pracy i większego wpływu na rozwój gospodarczy. SAP nawiązał współpracę z organizacją Ashoka Changemakers w celu zorganizowania ogólnoświatowego konkursu, który ma pomóc początkującym przedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom rozwijać się i odnosić sukcesy w społecznościach o ograniczonej dostępności usług.

„Firma SAP wierzy w duży potencjał małych firm i początkujących przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji i generowania nowych miejsc pracy, co jest niezbędne dla ich środowiska” ― powiedział Eric Duffaut, prezes ds. sieci partnerów i sieci sprzedaży (Ecosystem & Channels) w firmie SAP AG. „Zamierzamy wesprzeć małe firmy i początkujących przedsiębiorców w łączeniu świata i podnoszeniu poziomu życia ludzi”.

SAP nawiązał współpracę z organizacją Ashoka Changemakers ― globalną społecznością, która analizuje, udoskonala i finansuje opracowane przez przedsiębiorców społecznych (social entrepreneur) innowacyjne rozwiązania eliminujące najistotniejsze światowe problemy społeczne. SAP i organizacja Ashoka Changemakers ogłosiły 20 czerwca 2012 r. międzynarodowy konkurs internetowy pod hasłem „Małe jest wielkie: przedsiębiorcy wzmacniają gospodarki lokalne”.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji i współpracujących ze sobą podmiotów z całego świata, które opracowały innowacyjne strategie pomagające małym firmom w rozwoju i odnoszeniu sukcesów w społecznościach o ograniczonej dostępności usług. Rozwiązania zgłaszane do konkursu muszą udostępniać  przedsiębiorcom działającym na nowych, kształtujących się dopiero lub na już ustabilizowanych rynkach infrastrukturę potrzebną im do pełnego wykorzystania ich potencjału oraz do wywarcia większego i zrównoważonego wpływu na społeczeństwo.

Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 5 września 2012 r. Zgłaszane propozycje będą oceniane pod względem takich kryteriów, jak: innowacyjność, wpływ na społeczeństwo oraz zapewnianie zrównoważonego rozwoju. Każdy z czterech zwycięzców otrzyma 10 tys. USD, darowiznę w postaci technologii, a także możliwość promocji i nawiązania kontaktu z członkami dyrekcji i klientami firmy SAP podczas konferencji SAPPHIRE® NOW. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni właśnie podczas tej imprezy, która odbędzie się w dniach 13–15 listopada w Madrycie.