Przejdź do treści

GS1 DataBar w Biedronce chroni klientów przed zakupem przeterminowanej żywności

Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD), właściciel sieci Biedronka, jako wiodący detalista na polskim rynku, wdraża innowacyjne rozwiązania oferowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM).

Zapewnienie skutecznego zarządzania świeżą żywnością, w tym poprawa bezpieczeństwa i satysfakcji konsumentów, to zadania, jakie ma realizować wdrażane w sieci ponad 1900 sklepów Biedronka kody GS1 DataBar. Dodatkowo, nowe oznakowanie zaproponowane przez ekspertów z ILiM umożliwia śledzenie ruchu i pochodzenia produktów. W przypadkach nieprawidłowości bądź zagrożenia życia, zastosowanie kodów DataBar znacznie przyspieszy procedurę wycofania produktów z rynku.

Aby być zgodnym z wymaganiami prawnymi oraz rosnącymi oczekiwaniami klientów w zakresie jakości świeżej żywności, sieć Biedronka wdrożyła identyfikację poprzez numery GTIN.

Dzięki nowej generacji kodów kreskowych sieć detaliczna zarządza datami ważności produktów w sposób zautomatyzowany. Wprowadzenie rozwiązania opartego o standardy GS1 pozwala zapewnić klientów, że produkty, które kupują, spełniają najwyższe wymogi jakościowe.

Biedronka wprowadza kody GS1 DataBar Rozszerzone na produkty o stałej i zmiennej masie. Znakowane są: mięso, drób, świeże sałatki, chleb, wyroby mleczarskie i ryby. W zaproponowanym przez ILiM kodzie kreskowym GS1 DataBar zakodowane są następujące informacje: GTIN, data ważności, masa netto i oznaczenie partii produkcyjnej. Głównym celem projektu jest zagwarantowanie, że produkt przeterminowany nie zostanie sprzedany klientowi.

Drugim celem jest wspieranie ewentualnego procesu wycofania produktów o nieodpowiedniej jakości, jeżeli taka konieczność zaistnieje. Bezpieczeństwo klienta jest podstawowym celem strategii sieci Biedronka.

Kolejnym krokiem JMD jest uzyskanie wyższej pozycji w kategorii świeżej żywności, jak te uzyskane już w grupie produktów suchych, napojów i produktów niespożywczych.

Biedronka planuje doprowadzenie do sytuacji identyfikowania ponad 100 produktów marki własnej kodami GS1 DataBar, co będzie stanowiło ok. 10% całkowitej liczby produktów sprzedawanych w tej sieci.

Inwestycje sieci przynoszą rezultaty

Inwestycje sieci spod znaku sympatycznego owada to ponad 1000 skanerów sklepowych, przenośne terminale danych, sprawdzarki cen oraz aktualizacja oprogramowania.

Realizowane w ścisłej współpracy z ILiM wdrożenie kodów GS1 DataBar w sieci Biedronka jest jednym z najważniejszych i największych wdrożeń na świecie. Wprowadzenie nowych produktów z ustandaryzowanym kodem kreskowym i angażowanie nowych dostawców jest kolejnym krokiem do spełnienia celu, jakim jest posiadanie ponad 100 produktów oznaczonych kodami GS1 DataBar.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia standardów GS1 to:

  • poprawa zarządzania produktami o krótkim okresie przechowywania,
  • wdrożenie globalnego identyfikatora produktów – numeru GTIN, który zastąpił dotychczas stosowane rozwiązania lokalne dla towarów o zmiennej ilości,
  • wzmocnienie procesów i procedur związanych z koniecznością wycofania produktu z rynku,
  • ulepszenie procesów związanych z kontrolą zapasów w czasie rzeczywistym,

Warto podkreślić, że ciągła współpraca JMD i jej dostawców z GS1 Polska w celu osiągnięcia zgodności ze standardami GS1 w zakresie zawartości danych oraz aspektów technicznych, stanowi gwarancję sukcesu we wdrożeniu.

Piotr Frąckowiak – Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM),GS1 Polska

Współpraca z GS1 Polska była znacząca dla powodzenia projektu na każdym etapie, zwłaszcza w czasie przygotowań do wdrożenia pilotażowego, prowadzonego we współpracy z grupą wybranych dostawców produktów marki własnej, jak również na etapie przekształcania projektu w standardowy proces w Biedronce.

Marcin Dopierała – dyrektor ds. łańcucha dostaw i rozwoju DC

Więcej informacji: www.gs1pl.org