Luksemburska spółka zwiększa udział w SARE S.A.

Vasto Investment s.a.r.l. 19 czerwca 2012r. nabyła 40.000 akcji SARE S.A. Zakup akcji nastąpił w formie pozasesyjnej transakcji pakietowej. Spółka zwiększyła tym samym liczbę posiadanych akcji do 229.050, które stanowią 10,34% kapitału zakładowego oraz ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

– Zakup dodatkowych akcji przez naszego nowego inwestora, to wyraźny sygnał zarówno dla nas, jak i dla rynku. Po pierwsze jesteśmy odbierani jako poważni partnerzy, a po drugie perspektywy rozwoju jakie regularnie przedstawiamy są pozytywnie ocenianie przez otoczenie – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE.

Przypomnijmy, SARE S.A. pozyskała inwestora w kwietniu br., który wszedł w posiadanie ponad 5% udziałów spółki, tym samym stał się czwartą siłą rybnickiej firmy, z ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Vasto Investment s.a.r.l. posiada obecnie udziały w trzech innych polskich spółkach notowanych na NewConnect.

Na rynku niepublicznym i na NewConnect inwestujemy od roku 2008. Po kilku niezbyt udanych inwestycjach zdecydowaliśmy się na gruntowną zmianę polityki inwestycyjnej. Zdefiniowaliśmy nowe, rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Zdecydowaliśmy, że będziemy poszukiwać możliwości średnio- i długoterminowego zaangażowania kapitału w szybko rozwijających się innowacyjnych, niszowych spółkach na wczesnym etapie rozwoju, których model biznesowy został już pozytywnie zweryfikowany przez rynek i ma potencjał ekspansji globalnej.  Spółka będąca celem naszej inwestycji powinna ponadto być w dobrej lub przynajmniej ustabilizowanej kondycji finansowej oraz zarządzana przez uczciwych, ambitnych, kompetentnych i silnie zmotywowanych menedżerów. Proces wyboru kolejnego celu inwestycyjnego był żmudny i trwał prawie 2 lata. SARE SA zdaje się spełniać wszystkie kryteria naszego idealnego wyboru: spółka jest liderem e-mail marketingu w Polsce, od kilku lat generuje zyski oraz rozwija się w tempie ponad 40% rocznie, rozpoczyna właśnie ekspansję zagraniczną. Oceniamy, że menedżerowie spółki prezentują cechy i wartości, które umożliwią im realizację nawet najbardziej ambitnych celów – mówi Marie-Laure Aflalo,  Członek Zarządu VASTO Investment s.a.r.l.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu