Przejdź do treści

Ruszył Nowy Portal Informacyjny ZUS

Nowy Portal Informacyjny ZUS, będący częścią Platformy Usług Elektronicznych (PUE), jest już dostępny dla klientów. Stworzony przez spółkę Sygnity S.A. serwis umożliwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Internetu.

Za pomocą specjalnego profilu każdy ubezpieczony ma możliwość zdalnej rezerwacji wizyty w urzędzie, sprawdzenia wysokości swojej przyszłej emerytury i złożenia wybranego wniosku drogą elektroniczną. Do dyspozycji klientów ZUS jest także Wirtualny Doradca, który odpowiada na zadane pytania i pomaga poruszać się po witrynie. Udogodnieniem dla małych i średnich firm jest z kolei narzędzie ePłatnik, umożliwiające przedsiębiorcom wygodne i bezpieczne korzystanie z usług ZUS online. Architektura portalu, zgodna ze standardami obowiązującymi w bankowych systemach transakcyjnych, gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa i poufności informacji. Wartość zrealizowanego przez Sygnity projektu to 18,1 mln złotych brutto.

Nowy Portal Informacyjny pozwala każdemu ubezpieczonemu na utworzenie osobistego profilu, za pomocą którego można skorzystać z usług ZUS drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie. Za pośrednictwem portalu użytkownik zyskuje nie tylko bieżący dostęp do danych zapisanych na jego indywidualnym koncie, ale także możliwość odbierania dokumentów z ZUS czy rezerwacji wizyty w jednostce w konkretnym terminie. Każdy ubezpieczony może także w prosty sposób sprawdzić wysokość kwoty zgromadzonych składek i na tej podstawie wyliczyć, ile faktycznie wyniesie jego przyszła emerytura. Portal daje też możliwość sprawdzenia, czy dana osoba jest ubezpieczona, czy płatnik odprowadza za nią składki ZUS i jaka jest wysokość środków przekazywanych na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego. Na stronie głównej portalu wita użytkowników Wirtualny Doradca – pomocnik ZUS, który odpowiada na zadane pytania, podpowiada gdzie należy szukać interesujących nas informacji i oprowadza po funkcjonalnościach portalu.

Stworzony przez Sygnity portal pozwala także na składanie wniosków przez Internet poprzez wypełnienie wzoru elektronicznego formularza. „Start portalu oznacza nową jakość w komunikacji między ZUS a ubezpieczonymi. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, wypłatę zasiłku czy wystawienie zaświadczenia o wysokości składek – wszystkie te czynności możemy od dzisiaj wykonać bez wychodzenia z domu. Co więcej, odpowiedź z ZUS także otrzymamy drogą elektroniczną. O jej nadejściu powiadomi nas wiadomość email lub, jeśli odpowiednio skonfigurujemy nasz profil, także SMS. W przypadku, gdy zamieszczona w portalu odpowiedź nie zostanie odczytana przez ubezpieczonego w ciągu siedmiu dni, wówczas dokument zostanie przesłany do niego także w formie papierowej. Portal został więc skonstruowany tak, by w jak największym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom klientów i oszczędzić czas przeznaczany do tej pory na wizyty w urzędzie.” – mówi Magdalena Taczanowska, Wiceprezes Zarządu Sygnity odpowiedzialna za sektor publiczny.

Udogodnieniem dla przedsiębiorców jest z kolei narzędzie ePłatnik umożliwiające wygodne, łatwe i bezpieczne korzystanie z usług internetowych właścicielom małych i średnich firm. Przyjazny w obsłudze moduł dzięki specjalnym kreatorom, dostępowi do danych płatnika i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych, krok po kroku przeprowadzi przedsiębiorcę przez proces wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, pozwalając uniknąć błędów i konieczności ich korekty. W efekcie, powstaje poprawnie wypełniony dokument, który może zostać wysłany do ZUS w wersji elektronicznej.

Rozwiązania zastosowane przez Sygnity w Nowym Portalu Informacyjnym zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. „Architektura portalu jest skonstruowana zgodnie ze standardami obowiązującymi w bankowych systemach transakcyjnych, gwarantując najwyższy stopień bezpieczeństwa i poufności informacji. Dzięki temu każdy użytkownik serwisu może mieć pewność, że jego dane są całkowicie bezpieczne, a żadna operacja nie zostanie wykonana przez osobę do tego nieupoważnioną. Taką pewność daje również wymóg zastosowania podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, które są potwierdzeniem tożsamości w systemach elektronicznej administracji”. – dodaje Magdalena Taczanowska.

W ramach projektu Sygnity wdrożyło m.in. część portalową, formularze elektroniczne, wirtualnego doradcę, funkcjonalność ePłatnika oraz tzw. szynę usług elektronicznych tworzącą podstawy pod komunikację elektroniczną w ZUS. W projekcie wykorzystano zarówno rozwiązania komercyjne (m.in. platformę integracyjną SoftwareAG webMethods) oraz rozwiązania open source (m.in. bazę danych PostgreSQL EnterpriseDB i produkty Red Hat). Wartość zrealizowanego projektu to 18,1 mln złotych brutto.