CD Projekt RED doceniony za wykorzystanie unijnych funduszy

Twórcy światowego hitu – serii gier Wiedźmin pozyskali 2,4 mln zł unijnych środków na dofinansowanie pięciu strategicznych programów. Przedstawiciele Spółki opowiedzieli o ich wykorzystaniu delegacji reprezentantów unijnego Komitetu Regionów podczas roboczego spotkania 19 czerwca.

Unijne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 otrzymały realizacje kluczowych biznesowo projektów Spółki m.in.: budowa centrum przetwarzania danych i komunikacji Grupy CD Projekt RED, modernizacja infrastruktury technicznej i technologicznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP w CD Projekt Sp. z o.o. Unijnym dofinansowaniem zostało także objęte uczestnictwo CD Projekt RED w dwóch najbardziej prestiżowych targach branżowych na świecie E3 – Electronic Entertainment Expo w Los Angeles w czerwcu 2011 r. oraz Gamescom w Kolonii w sierpniu 2011 r. Nadrzędnym celem realizowanego projektu była efektywna promocja nowej technologii Spółki i produktów z Mazowsza. W ramach programu MEDIA 2007 CD Projekt RED pozyskał również wsparcie na stworzenie Wiedźmina 2 w wersji PC.

Wśród przedstawicieli unijnego Komitetu Regionów, którzy uczestniczyli w spotkaniu w CD Projekt RED znaleźli, się m.in. Michael Schneider – Przewodniczący Grupy EPP w Komitecie Regionów, Malcolm Mifsud i Markku Markkula – z Taskforce Europe 2020, Arnoldas Abramavičius – Przewodniczący Komisji ECOS, Dimitrios Kalogeropoulos – Przewodniczący Komisji NAT. Polską stronę oprócz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika reprezentowali Rafał Zięba – Zastępca Dyrektora w Kancelarii Marszałka oraz Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W czasie wizyty zaprezentowano nie tylko sam CD Projekt RED oraz omówiono dofinansowane projekty, ale także przedstawiono jej rozpoznawane  na całym świecie produkty – gry z serii Wiedźmin.

CD Projekt RED jest przykładem, jak można stać się innowacyjną, nowoczesną i konkurencyjną firmą znaną nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Odwaga w realizacji kolejnych inwestycji świadczy o dobrym zarządzaniu, dbaniu o klienta oraz dążeniu do ciągłego udoskonalania swoich produktów. Wykorzystywanie środków europejskich daje szanse na rozwój firmy, a swoimi sukcesami władze spółki dodatkowo promują nasz region także poza granicami kraju. Spółka to nasz „Multibeneficjent”, bowiem z sukcesem pozyskuje i prawidłowo rozlicza kolejno przyznawane dotacje z programu RPO WM – powiedział podczas wizytacji Mariusz Frankowski, p.o. Dyrektora MJWPU.

CD Projekt RED jest jedną z najbardziej nowoczesnych i technologicznie zaawansowanych spółek w Polsce. Na bazie naszego unikalnego know-how wytwarzamy najwyższej klasy produkty, które z powodzeniem konkurują na najbardziej wymagających rynkach Starego Kontynentu i w Stanach Zjednoczonych.

Bardzo się cieszymy, że Unia Europejska wspiera nasz rozwój i ciągłe dążenie do bycia ultranowoczesną grupą technologiczną o zasięgu globalnym – mówi Adam Kiciński, Prezes CD Projekt RED S.A.

Komitet Regionów (KR) Unii Europejskiej  jest organem doradczym reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej. Zadaniem jego jest wyrażanie opinii na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet działa na rzecz harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wszystkich jednostek terytorialnych oraz broni tym samym celów dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej. Czuwa także nad tym, by przestrzegane były zasady pomocniczości i proporcjonalności, tak aby decyzje europejskie podejmowano i wdrażano jak najbliżej obywateli, na najbardziej odpowiednim szczeblu. Poprzez te działania możliwe jest zagwarantowanie, że wspólna polityka jest realizowana skuteczniej i bliżej obywateli.

Województwo mazowieckie od 2004 roku w Komitecie Regionów reprezentuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (obserwatorem był od 2002 roku, pełne członkostwo rozpoczął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 10 lutego 2010 roku powołany został w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu