Przejdź do treści

Westinghouse zawiera porozumienia z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Politechniką Warszawską

Westinghouse Electric Company poinformowała o podpisaniu porozumienia z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), czołową polską instytucją prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie atomistyki, oraz listu intencyjnego z Politechniką Warszawską, wiodącą polską uczelnią techniczną. Te ważne porozumienia zostaną podpisane podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego, w obecności wysokich rangą przedstawicielu rządów Polski i USA.

Dzisiejsze porozumienie rozpoczyna współpracę Westinghouse z NCBJ. Jej celem jest stworzenie programu transferu technologii w dziedzinie analizy bezpieczeństwa reaktorów AP1000®. Program będzie wspierać NCBJ w dążeniu do budowania jego pozycji jako światowej klasy instytutu doradzającego decydentom w kwestii polskiego programu nuklearnego. Zakres programu obejmuje algorytmy analizy bezpieczeństwa AP1000 oraz związane z tym szkolenia.

„Jako globalny lider w dziedzinie cywilnych technologii jądrowych, chcemy przekazać naszą wiedzę polskiej społeczności naukowo-technicznej i w ten sposób przyczynić się do rozwoju branży jądrowej w Polsce” — powiedział Yves Brachet, prezes Westinghouse na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

„Porozumienie z Politechniką Warszawską potwierdza długofalowe zaangażowanie Westinghouse na rzecz wpierania rozwoju kadr niezbędnych do budowy pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce. Politechnika Warszawska dołączyła do globalnej sieci uczelni, z którymi Westinghouse współpracuje w obszarze badań i szkolnictwa” — dodał Brachet.

Latem 2011 r. Westinghouse po raz pierwszy zaprosił polskich studentów do uczestnictwa w swoim globalnym programie letnich stażów. Podpisane obecnie porozumienie ustanawia mocny fundament do przyszłego rozwoju tej współpracy. Planowana długofalowa współpraca w obszarze badań naukowych, edukacji oraz rozwoju kadr w kontekście energetyki jądrowej i innych zaawansowanych technologii energetycznych będzie obejmować:

  • oferty stanowisk naukowych dla studentów i pracowników (w tym w zakresie związanym z pracami dyplomowymi i studiami doktoranckimi),
  • udział pracowników Westinghouse w procesie nauczania na Politechnice Warszawskiej,
  • wspólne zgłoszenia do międzynarodowych i krajowych projektów badawczych (w tym ramowych programów badawczych Unii Europejskiej, tj. FP7 i Horizon 2020).