Przejdź do treści

Sezon na pracę nie wystartował wcześniej

Pomimo zatrudnień z przyczyn sezonowych oraz rekrutacji pracowników na Euro 2012 poziom zatrudnienia w maju nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Taka sytuacja dowodzi, że nadal istnieją duże trudności na polskim rynku pracy, gdzie z jednej strony pracownicy liczą na wzrost wynagrodzeń a z drugiej strony pracodawcy stoją przed problemem planów podniesienia płacy minimalnej.

Najnowsze dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w maju nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca. W maju zatrudnienia było na poziomie 5529,8 mln osób.

Dwa czynniki, czyli organizacja Euro oraz wzrostu zapotrzebowania na pracowników sezonowych powinny przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Jednak jak wskazują najnowsze dane GUS poziom zatrudnienia miesiąc do miesiąca się nie zmienia, co dowodzi, że nadal istnieją nierozwiązane problemy na polskim rynku pracy, które dadzą o sobie znać jeszcze silniej po wakacjach – komentuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.

W tej perspektywie niezbędne wydają się działania, które będą stymulowały zwiększenie zatrudnienia. Niestety obecnie mamy do czynienia jedynie z zapowiedziami podniesienia płacy minimalnej, która na koniec roku może dodatkowo wyhamowywać tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców – dodaje Tomasz Hanczarek

Poziom wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku uległ poprawie na poziomie 3,8% i wynosi obecnie 3617,98 zł.

Obecny wzrost wynagrodzeń, w porównaniu z zeszłym rokiem, w nieznacznym stopniu przekracza poziom inflacji. Mimo to z naszych badań wynika, że oczekiwania płacowe Polaków stale rosną. Największy odsetek pracowników (37,7%) za zarobki odpowiednie dla siebie, które skłoniłyby ich do zmiany pracy, uznaje zarobki rzędu od 3000 do 5000 zł. Dlatego w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się zwiększonej presji płacowej– podsumowuje Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A.