Przejdź do treści

ESBANK wybiera QlikView

ESBANK Bank Spółdzielczy od lat korzysta z narzędzi Business Intelligence, ale dopiero po wdrożeniu QlikView może mówić o kompleksowej analizie gromadzonych danych.

ESBANK to najstarszy bank spółdzielczy regionu radomszczańskiego. Instytucja należąca do Spółdzielczej Grupy Bankowej zapewnia kompleksową obsługę finansową firmom, wspiera także rozwój gospodarczy środowisk lokalnych. Swoją ugruntowaną na lokalnym rynku pozycję stale umacnia poprzez poszerzanie oferty, jak i rozwój sieci. Obecnie posiada blisko 30 placówek w trzech województwach – łódzkim, śląskim i opolskim, w takich miastach, jak Radomsko, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Częstochowa, Łódź czy Tuszyn.

Dynamiczny rozwój, wzrost liczby klientów, kolejne placówki bankowe – wszystko to złożyło się na znaczący przyrost danych w strategicznych obszarach działania. By móc sprawnie analizować rozproszone masy informacji bank już sześć lat temu zdecydował się na zakup hurtowni danych i programu analitycznego. Rozwiązanie okazało się całkiem skuteczne – brakowało natomiast odpowiednich narzędzi do analizy.

– Proces generowania raportów był czasochłonny. Wydziały biznesowe kierowały zlecenie opracowania analizy do wydziału IT, który w odpowiedzi na ich potrzeby przygotowywał zestawienia czasem nawet kilka dni. W pewnym momencie powstało tzw. wąskie gardło – czas reakcji na zapytanie uniemożliwiał użytkownikom biznesowym bieżącą analizę niezbędną do podejmowania skutecznych decyzji strategicznych – mówi Tomasz Kowalski, główny informatyk w ESBANK.

Właśnie dlatego Wydział informatyki wraz z Zarządem banku zdecydował się na kolejny krok w kierunku rozwoju możliwości analitycznych i zakup rozwiązania dedykowanego bezpośrednio pracownikom biznesowym odpowiedzialnym za realizację działań strategicznych. Po niezadowalających efektach pracy z tradycyjnymi rozwiązaniami BI, ESBANK postawił na innowacyjną platformę BI in-memory – QlikView. W odróżnieniu od klasycznych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Innowacyjna technologia in-memory zastosowana w QlikView umożliwia załadowanie wszystkich danych do pamięci i kalkulację metryk w czasie rzeczywistym w momencie klikania przez użytkownika.

– Prezentacja możliwości narzędzia przez specjalistów Hogart Business Intelligence była bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla pracowników. Ogromne wrażenie wywarły zwłaszcza jego funkcjonalność i elastyczność, a także szybkość reakcji na zadane polecenia. Przetwarzanie w pamięci operacyjnej tysięcy rekordów w czasie liczonym w sekundach stanowiło dla naszych pracowników banku gigantyczny skok technologiczny – wspomina Tomasz Kowalski.

Na początek ESBANK zdecydował o zakupie 5 licencji QlikView. Dzięki nim poszczególne wydziały banku na własne potrzeby będą wdrażały pierwsze aplikacje analityczne i to własnymi siłami. Wcześniejsze raporty miały liczne ograniczenia, a ich przygotowanie pochłaniało wiele czasu. Dodatkowo analizy miały zbyt ogólny charakter. Wkrótce analizy QlikView obejmą obszary planów sprzedażowych, zarządzania kosztami i zestawień dochodów oraz ryzyk bankowych – na dowolnym poziomie szczegółowości. Ogromny potencjał, jaki oferuje QlikView zaowocował także decyzją o poszerzeniu dotychczasowych obszarów analizy na kolejne jednostki ESBANKU.

– Cenną przewagą platformy in-memory nad modelem BI, z jakiego korzystaliśmy dotychczas, jest jej zdolność do integracji danych pochodzących z różnych systemów, QlikView szybko i sprawnie konsoliduje różne źródła danych i pełni rolę centralnego miejsca raportów. Jednak największą zaletą jest prosta obsługa narzędzia. Rozwiązanie jest wyjątkowo intuicyjne i nie wymaga od użytkowników dużego wkładu pracy i czasu – tłumaczy Tomasz Kowalski.

I dodaje, że to dopiero początek długofalowej współpracy z narzędziem. Bo chociaż pracownicy wciąż odkrywają nowe możliwości wykorzystania QlikView, kolejnym etapem planowanego rozwijania platformy jest przejście na wersję serwerową i udostępnienie analiz kolejnym pracownikom.