Przejdź do treści

E_misja Interactive 360 tworzy serwis korporacyjny dla Spółki Solar Company S.A.

Agencja E_misja Interactive 360 (NuOrder Group) zbudowała serwis korporacyjny spółki Solar Company związany z debiutem spółki na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Po stworzeniu showroomu dla kolekcji jesienno – zimowej marki Solar oraz produkcjach związanych z obsługą marki w Social Mediach, jest to kolejna realizacja E_misji Interactive 360 dla tego klienta.

Zadaniem agencji było stworzenie korporacyjnego serwisu internetowego, umożliwiającego Spółce wypełnianie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, czyli m.in. umożliwienie inwestorom pełnego dostępu do publikowanych raportów bieżących i okresowych oraz innych informacji z życia firmy, na podstawie których inwestorzy mogą ocenić sytuację finansową spółki oraz jej perspektywy rozwoju.

Struktura serwisu korporacyjnego została przygotowana przez agencję M+G oferującą m.in. doradztwo w zakresie komunikowania finansowego i korporacyjnego, w tym relacji inwestorskich.

Serwis korporacyjny zawiera, m.in. najważniejsze informacje o firmie i jej władzach, raporty bieżące i okresowe, kurs akcji, strukturę akcjonariatu oraz prezentacje dla inwestorów. Pełni również funkcję internetowego biura prasowego firmy, udostępniając komunikaty prasowe i materiały graficzne do pobrania.

Solar Company S.A. jest jedną z wiodących i najbardziej efektywnych firm na polskim rynku odzieżowym. Spółka jest właścicielem marki Solar, jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet. Grupa Solar stale rozwija sieć sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą i obejmuje łącznie 234 placówki. Kolekcje marki są dostępne m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi

Serwis korporacyjny spółki jest dostępny pod adresem http://ri-solar-company.com.pl.