Przejdź do treści

Mabion zamierza sprzedawać leki w Turcji

Mabion SA – polska firma biotechnologiczna, utworzona w celu realizacji badań i wprowadzania na rynek leków biopodobnych – podpisał list intencyjny dotyczący współpracy z turecką firmą farmaceutyczną przy wprowadzeniu na tamtejszy rynek leku MabionCD20. Spółki będą prowadzić negocjacje w tej sprawie na zasadzie wyłączności. Przedmiotem rozmów będą warunki przeniesienia praw marketingowych i rejestracyjnych oraz kryteria dystrybucji leku. Rynek leku MabThera, preparatu referencyjnego do MabionCD20 w Turcji szacowany jest na około 20-25 mln euro rocznie.

Mabion prowadzi też wyłączne rozmowy w sprawie rejestracji i dystrybucji leku w Afryce Północnej i wybranych krajach Półwyspu Bałkańskiego.

„Nasza strategia zakłada przeprowadzenie we własnym zakresie rejestracji MabionCD20 na obszarze całej Unii Europejskiej, gdzie system rejestracji leków biopodobnych jest dość dobrze uregulowany. Samodzielnie chcemy sprzedawać leki w Polsce i krajach ościennych, natomiast w pozostałych państwach UE zamierzamy podpisać umowy dystrybucyjne z miejscowymi operatorami. Z kolei w przypadku regionów o słabszym systemie rejestracji, czyli na tzw. rynkach nieuregulowanych, jak na przykład Bałkany, Turcja czy Afryka, zarówno sprzedaż, jak i całą procedurę rejestracji planujemy realizować za pośrednictwem lokalnych, wiodących firm farmaceutycznych. To zapewni oszczędność kosztów i efektywne wprowadzenie naszego produktu na te rynki. Oczywiście produkcja będzie realizowana w zakładach Mabionu w Polsce, a spółka będzie miała udział w przychodach ze sprzedaży leków przez zagranicznych dystrybutorów” – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.

Wybrany partner z Turcji jest wytwórcą leków oraz dystrybutorem preparatów produkowanych przez koncerny farmaceutyczne i biotechnologiczne. Nazwa kontrahenta nie została ujawniona.

Podpisany przez Mabion list intencyjny z tureckim partnerem określa ramowe parametry potencjalnej współpracy:

  • Mabion przekaże dossier rejestracyjne leku MabionCD20, know-how oraz produkt na rynek turecki. Firma farmaceutyczna z Turcji nabędzie prawa marketingowe i dystrybucyjne preparatu.
  • Z tytułu udzielania wsparcia w procesie rejestracyjnym preparatu, Mabion otrzyma płatności w kwocie około 250 tys. EURO.
  • Po wprowadzeniu leku do obrotu na rynku tureckim Mabion będzie miał udział w przychodach ze sprzedaży leku w Turcji
  • Produkcja leku MabionCD20 będzie się odbywała w Polsce.

W tym roku Mabion podpisał już listy intencyjne z dwoma firmami w sprawie wyłącznych rozmów dotyczących rejestracji i dystrybucji oraz przeniesienia praw marketingowych leku Mabion CD20:

  • z firmą farmaceutyczną z Maroko – w sprawie rejestracji i dystrybucji leku w krajach Afryki Północnej: Maroko, Algieria, Tunezja. Z tytułu udzielania wsparcia w procesie rejestracyjnym preparatu, spółka otrzyma płatności w kwocie około 200 tys. euro, a po wprowadzeniu produktu do obrotu w krajach Maghrebu, będzie mieć 40-50% udział w przychodach ze sprzedaży netto. Wartość rynku leku referencyjnego do MabionCD20 w tych krajach szacowana jest na 11-14 mln euro rocznie.
  • z firmą farmaceutyczną z Chorwacji – w zakresie rejestracji i dystrybucji leku w wybranych krajach bałkańskich: Chorwacji, Słowenii, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie. Wartość rynku leku referencyjnego do MabionCD20 w tych krajach jest szacowana na około 8–10 mln euro rocznie, a jego dynamika jest dwucyfrowa.

Mabion zakończył w grudniu 2011 roku etap wdrożenia przemysłowego (tj. uruchomienia produkcji na skalę przemysłową) leku MabionCD20 oraz uzyskał zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na wytworzenie produktów leczniczych do badań klinicznych, czyli tzw. certyfikat GMP (good manufacturing practice). Ponadto, w listopadzie Mabion przeprowadził – jako jedyna do tej pory polska firma – procedurę doradztwa naukowego (tzw. scientific advice) w Europejskim Urzędzie Rejestracji Leków (EMA), której przedmiotem był m.in. zakres i metodyka badań klinicznych dla MabionCD20.

Spółka notowana jest na NewConnect od sierpnia 2010 roku. Debiut akcji Mabion SA w alternatywnym systemie obrotu poprzedziła oferta prywatna 1,9 mln walorów serii I, z której spółka pozyskała od inwestorów 22,8 mln zł. Kwota ta została już wykorzystana w dużej części na realizację procesu badań i przygotowania do rejestracji leków MabionCD20 oraz MabionHER2. W latach 2013-2014 Mabion zamierza wprowadzić leki na rynek, opierając związane z tym inwestycje na funduszach UE, które aktualnie sięgają 64 mln zł – oraz środkach pozyskanych z planowanej oferty publicznej akcji o wartości około 40 mln zł.