Przejdź do treści

InteliWISE opatentowała swoje rozwiązania w USA

Spółka InteliWISE S.A. otrzymała z Urzędu Patentowego w USA (United States Patent) potwierdzenie przyznania patentu numer „US 8,156,060 B2” o tytule: Systemy i Metody Generowania i Wdrażania Interaktywnych Interfejsów Internetowych typu Czlowiek – Maszyna opartych o Przetwarzanie Języka Naturalnego i Awatarowych Postaciach Wirtualnych Doradców.

Abstrakt (wyciąg) z wniosku patentowego opisuje przedmiot ochrony m.in.: system Wirtualny Doradca oparty na bazach wiedzy dwóch rodzajów. Pierwszej specyficznej dla każdego klienta i drugiej nie związanej z bazą wiedzy klienta zawierającą wiedzę z zakresu osobowości – ego Wirtualnego Doradcy. Interaktywny moduł do komunikacji użytkownika z systemem przetwarzania języka naturalnego, zawierający lub nie zawierający wizualizację – postać (avatar). Silnik przetwarzania języka naturalnego prowadzi wnioskowanie na podstawie informacji zawartych w opisanych bazach wiedzy.

Urząd Patentowy USA objął patentem 16 szczegółowych zastrzeżeń patentowych (z. Ang. Patent claims) oraz 41 schematów.

„Przyznanie patentu w USA naszej spółce jest istotnym krokiem w budowaniu jej długofalowej wartości.  InteliWISE jest od jej założenia nastawiona na wytwarzanie, rozwijanie i komercjalizację  unikalnej innowacyjnej technologii. Wartość spółki w długim okresie będzie kształtować m.in. wartosc IP – intellectual properties,  a  patenty są jedną z jej głównych składowych – powiedział Marcin Strzałkowski, Prezes InteliWISE S.A. Patent który został spółce przyznany, wraz z klasyfikacją jej przez światowych analitykow jako jedynej polskiej firmy w top 10 globalnych dostawcow technologii Virtual Agent stanowi dowód na wysoką konkurencyjność produktów i globalny potencjał naszych rozwiązań.”