Przejdź do treści

Integracja RedCart.pl z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej

RedCart wprowadza kolejne narzędzie usprawniające pracę ze sklepem internetowym. Dzięki integracji oprogramowania sklepu RedCart z systemem „Elektroniczny Nadawca”, dajemy możliwość automatyzacji procesów związanych z realizacją wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.

„Elektroniczny Nadawca” to aplikacja przeznaczona dla Klientów Poczty Polskiej, z którymi została podpisana umowa na nadawanie przesyłek pocztowych.

System „Elektroniczny Nadawca” umożliwia m.in.:

  • generowanie dokumentów nadawczych (bez konieczności ich akceptowania przez PP S.A.) dla przesyłek z grupy KEP – z numerami nadawczymi pobieranymi bezpośrednio z serwera PP S.A. (bez konieczności występowania o zakres numerów);
  • korzystanie z tworzonej przez nadawcę na bieżąco bazy adresatów, z możliwością wykorzystania danych do generowania nalepek adresowych;
  • tworzenie książki nadawczej oraz zestawienia zgodnego z Regulaminem Poczty Firmowej (według aktualnego wzoru);
  • przesłanie danych elektronicznych do UP;
  • odbiór danych potwierdzonych przez UP po nadaniu przesyłek;
  • połączenie z systemem śledzenia dla wybranej (nadanej) przesyłki ze sprawdzeniem i wizualizacją statusu;
  • połączenie poprzez ODBC z bazami/źródłami danych klienta, w celu pobrania części lub kompletnych danych;
  • tworzenie szablonów przesyłek,
  • komunikację pomiędzy Przedstawicielem Handlowym, a Klientem (w celu wymiany informacji);
  • przekazywanie informacji do UP o nadawanych przesyłkach przygotowanych w innych systemach np. EKN, Nadawca Umowny lub w formacie zgodnym z Interfejsem Wymiany Danych.

„Elektroniczny Nadawca”  (EN)  usprawnia i automatyzuje – w obecnej wersji – proces nadawania przesyłek pocztowych typu paczkowego. EN  umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami  bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

„Elektroniczny Nadawca” umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem, a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

Integracja sklepu internetowego z systemem „Elektroniczny Nadawca” Poczty Polskiej dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Klientów oprogramowania RedCart.

Autor: RedCart.pl