Przejdź do treści

300 mln zł dla 93 uczelni w programie kierunków zamawianych

Tagi:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś listę uczelni, które w tym roku akademickim uruchomią dla kandydatów na studia tzw. kierunki zamawiane. W programie wezmą udział 93 szkoły, na które NCBR przeznaczył łącznie 300 mln złotych.

Maturzyści będą mogli wybrać spośród 93 szkół w całym kraju, które otrzymały co najmniej 90 punktów w ocenie merytorycznej projektu. W IV już edycji uruchomionego w marcu konkursu zgłoszono razem 260 wniosków. Ze względu na wysoką jakość projektów NCBR podjął decyzję o zwiększeniu alokacji z pierwotnej kwoty 200 mln do 300 mln złotych.

Rekrutacja w roku akademickim 2012/2013 rozpocznie się na 16 kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki, tj.

 • automatyka i robotyka,

 • biotechnologia,

 • budownictwo,

 • chemia,

 • energetyka,

 • fizyka i fizyka techniczna,

 • informatyka,

 • inżynieria materiałowa,

 • inżynieria środowiskowa,

 • matematyka,

 • mechanika i budowa maszyn,

 • mechatronika,

 • ochrona środowiska,

 • wzornictwo,

 • inżynieria chemiczna,

 • technologia chemiczna i procesowa

Dwa ostanie są nowością w tegorocznej edycji.

Realizowany od 2008 roku program kierunków zamawianych to nie tylko dofinansowanie uczelni, ale także bezpośrednie wsparcie dla studentów. W ramach uatrakcyjniania kształcenia pieniądze przeznaczane są m.in. na programy wyrównawcze adresowane do studentów I roku oraz motywacyjne stypendia dla najlepszych w wysokości nawet 1000 zł miesięcznie. Wyłonione w konkursie uczelnie otrzymają również dodatkowe środki na:

 • Unowocześnienie programów studiów

 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów

 • Kursy i staże odbywane u potencjalnych pracodawców

 • Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom

 • Udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych

Program kierunków zamawianych realizowany jest w ramach Poddziałania 4.1.2 Programu Kapitał Ludzki „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” i przeznaczony jest dla szkół wyższych posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na zamawianych kierunkach.

Więcej na stronie www.ncbr.gov.pl.