Widok Energia przejmuje zakład granulacji za 12,1 mln zł

Widok Energia notowana na NewConnect Spółka z branży energii odnawialnej, przejęła Zakład Granulacji Biomasy w Worowie. Łączne moce produkcyjne spółki wzrosną do 60 tys. ton granulatu rocznie. Spółka nie rezygnuje również z planów budowy kolejnego zakładu granulacji biomasy.

Jak poinformowała Widok Energia w komunikacie, Spółka dokonała, protokolarnego przejęcia Zakładu Granulacji Biomasy w Worowie, w województwie zachodnio-pomorskim. Zgodnie z zapisami zawartymi w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży cena zakupu zakładu została ustalona na poziomie 12,1 mln złotych.

„Formalnie oznacza to, że Widok Energia rozpoczyna produkcję pelletu na własnych rachunek, zwiększając tym samym potencjał produkcyjny całej Grupy Kapitałowej. Zgodnie z zapisami umownymi finalizacja transakcji oraz formalne przeniesienie własności nastąpi do końca roku” – mówi Iwona Szmaja, prezes firmy Widok Energia.

Jest to drugi zakład granulacji, którego właścicielem jest Grupa Widok Energia. W Koniecwałdzie na Żuławach spółka w ubiegłym roku zakończyła budowę nowoczesnego zakładu o wartości blisko 26 mln zł. Jest to największy tego typu producent granulatu w północnej części Polski. W ramach Grupy Kapitałowej ma powstać również kolejny zakład granulacji biomasy niedaleko miejscowości Lidzbark Warmiński. Szacowana wartość tego projektu to 40 mln złotych. Po zrealizowaniu tej inwestycji Widok Energia będzie liderem produkcji pelletu w Polsce z ponad 15 proc. Udziałem w rynku.

„Zdolności produkcyjne zakładu w Worowie wynoszą 30 tys. ton pelletu rocznie co oznacza, że dzięki tej transakcji nasze moce produkcyjne co najmniej się podwoją. Kolejny projekt związany z budową nowego zakładu zdecydowanie umocni naszą pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym.” – mówi Iwona Szmaja, prezes firmy Widok Energia.

Zakupienie zakładu w Worowie jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia ewentualnego eksportu pelletu do Niemiec oraz do Skandynawii drogą morską. -„Podtrzymujemy nasze plany związane z eksportem produkcji z nowo-zakupionego zakładu na rynek niemiecki i szwedzki. Nie wykluczamy również, że będziemy realizowali dostawy pelletu na rynek polski” – dodaje Iwona Szmaja.

W Polsce działa na rynku ponad 20 znaczących producentów, których łączna produkcja to ponad 500 tys. ton pelletu rocznie. Większość produkcji trafia na eksport, ale systematycznie rośnie również udział odbiorców krajowych do których zamierza zaliczać się również Widok Energia.

Strategia rozwoju Widok Energia zakłada budowę grupy spółek z obszaru OZE i wzrost wartości posiadanych aktywów. Pierwszą tego typu spółką jest Widok Energia Sp. z o.o. która jest właścicielem działającego już zakładu granulacji biomasy. Docelowo w Grupie Kapitałowej mają się pojawić kolejne spółki celowe potrzebne do realizacji kolejnych projektów.

Widok Energia zanotowała w 2011 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 13,49 mln zł oraz zysk netto w wysokości 4,15 mln zł. Spółka notowana jest na rynku NewConnect od lipca 2011 roku.