Przejdź do treści

Sygnity dla projektu e-zdrowie

Sygnity zawarło umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów informatycznych w ramach projektu e-zdrowie. Spółka zrealizuje hurtownię danych oraz system wykrywania nadużyć niezbędne do sprawnego zarządzania i planowania działań w ramach ochrony zdrowia. Wartość podpisanej umowy to 79, 52 mln zł brutto.

Umowa została zawarta w ramach czwartej części projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).  Zgodnie z założeniami kontraktu Sygnity wykona hurtownię danych  umożliwiającą gromadzenie odpersonalizowanych danych  z całego obszaru ochrony zdrowia i ich dalsze przetwarzanie w informacje istotne z punktu widzenia zarządczego.  Dzięki temu  beneficjenci systemu, m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy czy jednostki medyczne zyskają dostęp do raportów, analiz i statystyk niezbędnych do kreowania polityki zdrowotnej, sprawnego zarządzania i planowania działań w ramach ochrony zdrowia.

„Dzięki tak skonstruowanemu systemowi informatycznemu możliwe będzie monitorowanie procesów zachodzących w ramach ochrony zdrowia, a co za tym idzie, także wykrywanie wszelkich prawidłowości, trendów i anomalii. To pozwoli z kolei sprawniej i bardziej efektywnie zarządzać całym systemem ochrony zdrowia i w konsekwencji systematycznie podnosić jakość usług opieki zdrowotnej świadczonych pacjentom. Dla spółki będzie to jeden z priorytetowych projektów realizowanych dla instytucji państwowych, a w szczególności dla sektora zdrowia. Z drugiej zaś strony chcemy wzmocnić naszą pozycję na rynku, który historycznie zawsze był ważny dla spółki. Warto przypomnieć, że nasza firma wykonała przed laty projekt związany z wdrożeniem karty pacjenta dla Śląskiej Kasy Chorych.” – mówi Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu  Sygnity.

W ramach projektu spółka stworzy także system wykrywania nadużyć –  narzędzie identyfikujące nienaturalne trendy w systemie ochrony zdrowia i tym samy wskazujące na potencjalne nadużycia.

Analiza zagregowanych danych pochodzących z całego systemu opieki zdrowotnej pozwoli na wykrywanie różnego rodzaju anomalii związanych  np.  z podażą leków. Powstające w systemie symulacje umożliwią wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości, a docelowo ich wyeliminowanie, co może  generować znaczące oszczędności dla całego systemu opieki zdrowotnej.

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 26 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jest elementem powstającego Systemu Informacji Medycznej, mającego przetwarzać dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia.