Przejdź do treści

Wolontariusze z Citi Handlowy pomogą 14 000 potrzebującym w całej Polsce

W czerwcu pracownicy Citi Handlowy zrealizują 126 projektów społecznych, pracując na rzecz podopiecznych przedszkoli, szkół podstawowych czy domów dziecka w 13 województwach. Dlaczego to robią? Ponad 70% z nich przyznaje, że po prostu lubi pomagać innym. Działania wolontariuszy odbędą się w ramach VII Światowego Dnia Citi dla Społeczności, obchodzonego w tym roku 16 czerwca zamiast jak zazwyczaj w listopadzie w ponad 90 krajach na całym świecie. Data związana jest z jubileuszem 200 lecia grupy Citi, który przypada na 2012 rok. Koordynatorem akcji wolontariatu w Polsce jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Wolontariusze wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi poszukiwali osób i instytucji potrzebujących wsparcia w swoim najbliższym otoczeniu. Pozwoliło to na dopasowanie działań do realnych potrzeb odbiorców pomocy, ale także umiejętności wolontariuszy. 2/3 wolontariuszy najchętniej angażuje się w prace porządkowo-remontowe lub w organizację zajęć artystycznych, wycieczek i zajęć dla potrzebujących, natomiast 1/3 z nich najlepiej czuje się wykorzystując w pracy wolontariackiej swoją wiedzę – organizując szkolenia czy udzielając konsultacji.

Większość z nich decyduje się poświęcić swój wolny czas na pracę na rzecz innych, ponieważ po prostu lubi pomagać i robić coś pożytecznego – tak deklaruje aż 72% wolontariuszy. 48% z nich angażuje się w wolontariat dla własnej satysfakcji, a 39 % wierząc, że jeśli udzielą komuś pomocy, będą mogli liczyć na wsparcie innych, gdy sami będą w potrzebie.

Szukając odbiorców działań dobroczynnych wolontariusze z Citi Handlowy najchętniej angażują się w pracę na rzecz dzieci (92%), młodzieży (52%) i społeczności lokalnych (43 %). Odpowiednio po około 20% spośród nich pomaga osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, zwierzętom oraz pracuje na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Ta różnorodność umiejętności i preferencji wolontariuszy znajduje odzwierciedlenie w liście projektów, które zostaną zrealizowane w roku 2012 w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności. W tym roku wolontariusze pracować będą w 38 szkołach, 25 przedszkolach, ponad 30 ośrodkach i stowarzyszeniach udzielających pomocy różnym grupom społecznym, a także w organizacjach wspierających osoby niepełnosprawne.

W placówkach tych między innymi przeprowadzą prace remontowo-budowlane, odświeżą budynki, place zabaw oraz sale lekcyjne, zakupią niezbędne elementy wyposażenia. Ponadto zorganizują szereg warsztatów, lekcji oraz konkursów dotyczących między innymi edukacji finansowej czy zdrowego odżywiania. Poprowadzą także specjalnie przygotowane zajęcia artystyczne dla dzieci. Wolontariusze pracować będą także na rzecz 4 schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zorganizują akcje zbiórki krwi wśród pracowników Citi Handlowy.

Pracownicy Citi Handlowy już po raz siódmy mogli zgłaszać własne inicjatywy wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności, które będą realizowane podczas tegorocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród tegorocznych koordynatorów poszczególnych projektów, aż 71% z nich angażuje się w Program Wolontariatu Pracowniczego regularnie, średnio 4 razy w roku, a niemal 75% było zaangażowanych w działania związane ze Światowym Dniem Citi dla Społeczności także w ubiegłych latach.

Działania realizowane przez wolontariuszy dostarczają  korzyści obu stronom. Potrzebujący otrzymują realną i precyzyjnie dopasowaną do potrzeb pomoc. Natomiast wolontariusze deklarują, że cenią sobie możliwość poznania nowych ludzi i środowisk (67%) oraz wzmacniania takich umiejętności jak kreatywność, zarządzanie czasem, czy komunikację (67%). Niemal 30% wolontariuszy z Citi Handlowy docenia możliwość realizowania projektów w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

Ponad 80% wolontariuszy jest zdania, że realizacja projektów na rzecz innych przynosi im także korzyści w życiu zawodowym – pozwala doskonalić umiejętności zarządzania projektami i budowania zespołu (49%), a także umożliwia poznanie współpracowników i lepsze zintegrowanie się z nimi (32%).

– Światowy Dzień Citi dla Społeczności to wydarzenie absolutnie wyjątkowe ze względu na autentyczne zaangażowanie pracowników, ale także jego skalę. Co roku z dumą patrzymy na rosnące liczby – w tym liczbę osób, którym pomożemy oraz zaangażowanych wolontariuszy, którzy są z nami regularnie od lat. Cieszy nas, że realizowane działania doskonale odpowiadają na potrzeby prawie 14 000 osób w całej Polsce. Równie ważna jest pewność, że także wolontariusze czerpią ze swojego zaangażowania wiele satysfakcji i korzyści w życiu prywatnym i zawodowym – mówi Krzysztof Kaczmar, Prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, koordynującej od 7 lat Program Wolontariatu Pracowniczego w banku.

Pracownicy, którzy w tym roku nie zgłosili własnych pomysłów, mogą włączyć się w realizację projektów zaproponowanych przez swoich kolegów lub Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. W tym roku Fundacja zaprasza do zaangażowania się m.in. w akcje krwiodawstwa czy zajęcia artystyczne „Hocki-Klocki”.

Fundacja Kronenberga już od 7 lat koordynuje program wolontariatu pracowniczego w Citi Handlowy. W latach 2005-2012 wolontariusze Citi Handlowy zaangażowali się w prace na rzecz innych ponad 10 700 razy, realizując 892 projekty przepracowali łącznie ponad 66 200 godzin. Podczas 7 lat trwania programu wolontariatu pracowniczego pomoc trafiła do ponad 120 000 osób w całej Polsce.

Citi Handlowy jest liderem wolontariatu pracowniczego w Polsce, za którego koordynację odpowiada założona przez niego Fundacja Kronenberga. Poprzez wolontariat Citi Handlowy inspiruje swoich pracowników do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przy wspieraniu różnorodnych przedsięwzięć społecznych.