Przejdź do treści

Sukces projektu Infovide-Matrix w Grupie Generali Polska

Spółka Infovide-Matrix S.A., wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, zrealizowała dla Grupy Generali Polska projekt Hurtowni Danych Finansowych. Wdrożenie miało na celu usprawnienie procesów raportowania w ramach całej Grupy Ubezpieczeniowej.

Najważniejszym elementem realizowanego przez zespół Infovide-Matrix projektu była implementacja nowego rozwiązania, które w wymierny sposób pozwoli przyspieszyć realizację procesów sprawozdawczych towarzystwa ubezpieczeń. Szczegółowe założenia projektu zakładały eliminację problemów z jakością i spójnością informacji zarządczej, poprzez stworzenie jednego wiarygodnego źródła informacji w postaci Hurtowni Danych Finansowych. Celem było też zmniejszenie obciążenia departamentów finansowych procesami zbierania i przetwarzania danych na rzecz ich dalszej analizy oraz interpretacji biznesowej.

„Uzyskaliśmy dobre narzędzie pozwalające efektywniej zarządzać firmą, głównie poprzez dokładne zrozumienie trendów oraz rentowności biznesu w różnych przekrojach: klientów, pośredników, grup ubezpieczeń. Po uruchomieniu Hurtowni Danych Finansowych zmniejszył się czas przeznaczony na przygotowanie danych i raportów, a jakość tychże jest znacznie większa; ale oprócz tych korzyści spodziewamy się przede wszystkim poprawy zarządzania przedsiębiorstwem, czyli dostarczenia lepszej, szybszej i bardziej wiarygodnej informacji.” – powiedziała Magdalena Nawłoka, członek Zarządu, CFO spółek grupy Generali w Polsce, sponsor projektu.

Dane zgromadzone w Hurtowni Danych Finansowych będą również wykorzystywane w takich procesach, jak: raportowanie UFG, analizy szkodowe, czy Centralna Baza Klienta Korporacyjnego. W przyszłości będą także stanowić dobrą podstawę do osadzenia raportów, wymaganych w związku z implementacją Solvency II.

„Zaproponowaliśmy rozwiązania, które poprawiają jakość dostarczanej informacji zarządczej – konsolidują obraz całej produkcji non-life dla wszystkich Business Units, umożliwiają raportowanie produkcji w układzie tygodniowym (w przyszłości także dziennym), w podziale na nowy biznes i wznowienia. Wyeliminowana została potrzeba ręcznych ingerencji w zbierane informacje. Poza optymalizacją procesów sprawozdawczych, Spółka uzyskała możliwość wczesnej identyfikacji i reagowania na negatywne zjawiska, jak na przykład odchylenia od planu.”  – dodaje Mariusz Nowak, Partner w Infovide-Matrix SA.

Całość prac nad Hurtownią Danych Finansowych dla Generali Polska trwała dwa lata. Gotowy projekt poszerzył ofertę rozwiązań spółki Infovide-Matrix dla rynku ubezpieczeniowego, a jednocześnie był kolejnym, wdrożonym w Generali Polska, obok Centralnej Bazy Klientów i portalu Wsparcia Sieci Sprzedaży.