Przejdź do treści

Jak Polacy w Armenii sieć budowali

Słaby poziom infrastruktury, górzysty teren i surowy klimat tworzyły bardzo trudne warunki dla inwestycji telekomunikacyjnych. Mimo to nadajniki telefonii komórkowej są zasilane – zgodnie z najnowszą ekologiczną modą – energią słoneczną, a mieszkańcy mają dostęp do darmowego Internetu w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach i uniwersytetach.

Dodatkowo pomarańczowy operator powołał fundację wspierającą służbę zdrowia i edukację. Gdzie? W dalekiej Armenii.

Co ciekawe, duża w tym zasługa polskich specjalistów, który kilka lat temu stanęli przed nie lada wyzwaniem. Jesienią 2008 roku Grupa France Telecom zwyciężyła w przetargu na licencję trzeciego operatora sieci komórkowej. Wiązało się z tym zobowiązanie do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozpoczęcie świadczenia usług w ciągu roku od przyznania licencji. Sofrecom Polska został zaangażowany w prace nad budową nowego operatora w momencie, gdy jego zespół liczył kilka osób. Konsultanci towarzyszyli firmie aż do etapu stabilizacji po starcie rynkowym.

Zadaniem Sofrecom Polska było wsparcie zarządcze tworzącej się organizacji poprzez uruchomienie i prowadzenie Biura Programu. Głównym celem Biura było zabezpieczenie sukcesu startu rynkowego operatora, w szczególności zapewnienie właściwej koordynacji prac we wszystkich domenach powstającej firmy, zagwarantowanie skutecznego identyfikowania i łagodzenia ryzyk a także ocena gotowości do rozpoczęcia działalności komercyjnej i przedstawienie rekomendacji Radzie Nadzorczej.

Po starcie rynkowym Biuro Programu wspierało organizację w przejściu od projektowego trybu pracy do regularnej działalności operacyjnej. Wiedza wymagana do prowadzenia Biura Programu została przekazana lokalnemu zespołowi. Biuro Wsparcia Projektów funkcjonuje obecnie jako jednostka wspierająca realizację strategicznych inicjatyw w firmie.

Agnieszka Dec, Starszy Konsultant z Sofrecom Polska wspomina: „Do obowiązków Biura Programu prowadzonego przez Sofrecom Polska należało śledzenie i koordynacja zadań, harmonogramu oraz zasobów projektu, przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz zarządzanie jej archiwum, identyfikacja ryzyk projektu i rekomendacja działań zaradczych, analiza różnych aspektów środowiska projektu w celu optymalizacji czasu, kosztów i zasobów oraz poprawy wyników firmy, zarządzanie statusem projektów oraz monitorowanie gotowości do startu rynkowego, a także zapewnienie właściwego przepływu informacji w ramach Orange Armenia oraz komunikacja z interesariuszami po stronie France Telecom/Orange.

Dodatkowo Sofrecom Polska świadczył usługi szkoleniowe na rzecz lokalnego zespołu i stanowił bezpośrednie wsparcie dla prezesa Orange Armenia.

Skuteczne zarządzanie programem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykami wiążącymi się z przedsięwzięciem o tak dużej skali, umożliwiło Orange Armenia udany start rynkowy. Firma weszła na rynek z szerokim portfolio produktów i usług oraz zasięgiem 2G/3G+ obejmującym ponad 80% populacji. Klienci byli obsługiwani w 39 sklepach spełniających globalne standardy Orange. Operator w ciągu 2,5 miesiąca pozyskał ponad 200 tysięcy aktywnych użytkowników usług głosowych. Cele sprzedaży usługi Internetu mobilnego na rok 2009 zostały znacząco przekroczone.

Na koniec 2011 roku Orange Armenia miał około 600.000 aktywnych użytkowników. I wiele projektów dla ormiańskiej społeczności, takich jak dwa bilety do kina w cenie jednego, programy dla młodych talentów, zawody gier elektronicznych wyprodukowanych w Armenii czy nagroda Orange Book Prize. Ostatnio ruszył program promocyjny dotyczący Euro 2012… Ciekawe, czy kibicują naszym biało – czerwonym?