GTS Central Europe przyspiesza wewnętrzną transformację wdrażając zintegrowaną platformę do webMethods BPMS firmy Software AG

Firma GTS Central Europe wybrała platformę webMethods BPMS przede wszystkim ze względu na jej możliwości funkcjonalne i wynikającą z nich elastyczność w definiowaniu różnorodnych procesów.

„Założyliśmy, że rozwiązanie musi być w stanie obsłużyć zarówno procesy obiegu pracy i dokumentów, jak i procesy automatyczne, a także te będące dowolną kombinacją obu scenariuszy. Chcieliśmy przy tym, aby w ramach jednego procesu możliwe było odwoływanie się do danych i logiki dowolnej aplikacji działającej w GTS Central Europe. Potrzeba integracji systemów była w naszej ocenie nierozerwalnie związana z potrzebą automatyzacji procesów”, mówi Piotr Kiszkiel, dyrektor IS/IT w GTS Polska.

Decydując się na wdrożenie środowiska do zarządzania procesami, GTS Central Europe dążył także do tego, aby parametry automatyzowanych procesów można było zmieniać bez konieczności zmiany ich zasadniczego przebiegu. Platforma webMethods BPMS stanowi wyśmienite narzędzie do realizacji tak postawionego celu, m.in. ze względu na silnik reguł biznesowych, będący immanentną częścią platformy.

„Potrzeby procesowe ewoluują wraz ze zmianami rynkowymi i organizacyjnymi. Zmiana definicji procesu to poważna rzecz, wpływająca na sprawność operacyjną firmy. Znacznie częściej pojawia się potrzeba zmiany jedynie parametrów procesów na wybranych etapach, co webMethods BPMS umożliwia, m.in. dzięki wbudowanemu silnikowi reguł biznesowych”, podkreśla Janusz Konik, prezes firmy CrossVista Polska, Partner Software AG Polska, który wdrożył platformę webMethods BPMS i zapewnia GTS Central Europe wsparcie techniczne w tym obszarze.

Pierwszym procesem zautomatyzowanym za pomocą nowego środowiska jest okresowa ocena pracowników. W tym przypadku platforma webMethods BPMS zmniejszyła obciążenie menedżerów wynikające z obowiązku nadzorowania procesu oceny, a także skróciła czas potrzebny na jej dokonanie i zebranie wyników.

Obecnie trwa wdrożenie kolejnego procesu, służącego do zatwierdzania wydatków inwestycyjnych. W ciągu najbliższego półrocza liczba procesów zautomatyzowanych za pomocą webMethods BPMS ma sięgnąć dziesięciu.

„Nabieramy doświadczenia. Użytkownicy poznają nowe funkcjonalności systemu, co pomaga im precyzyjnie formułować wymagania. Liczymy, że w 2012 roku uda nam się zautomatyzować łącznie około 10 procesów wewnętrznych. Wierzymy, że uda nam się udowodnić – zarówno sobie, jak i firmie – że platforma webMethods BPMS jest na tyle niezawodna i elastyczna, by można ją wykorzystać do obsługi procesów związanych z obsługą klientów i partnerów” mówi Piotr Kiszkiel.

Wdrożenie jednej platformy do zarządzania procesami o różnym charakterze i stopniu złożoności sprawia, że GTS Central Europe może w długim okresie spodziewać się niskich kosztów utrzymania i rozwoju środowiska procesowo-integracyjnego. „Dzięki jednolitej platformie i ponownemu wykorzystaniu już zdobytych kompetencji, koszty wdrożeń kolejnych procesów będą się obniżać, a zapewnienie im wsparcia nie będzie wymagało zaangażowania dużego zespołu” dodaje Piotr Kiszkel.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu