Balticon wprowadzi program menedżerski

Balticon SA – lider w Polsce oraz znaczący w regionie Bałtyku operator ruchu kontenerowego –zrealizuje program motywacyjny dla kluczowych menedżerów spółki. Wynika to ze spełnienia warunków określonych w uchwale NWZA z listopada 2010 roku, polegającego na przekroczeniu ustalonych poziomów przychodów (33 mln zł) oraz EBITDA (2 mln zł). Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Balticon SA, które odbędzie się w 28 czerwca 2012 roku, nastąpi doprecyzowanie postanowień uchwały, pozwalające na wdrożenie programu.

W całym 2011 roku Balticon osiągnął przychody w wysokości 46,84 mln zł, o 60% więcej w porównaniu do roku 2010. EBITDA w tym okresie wyniosła 3,14 mln zł, co stanowi wzrost o 150%, a zysk netto po 4 kwartałach 2011 sięgnął 1,075 mln zł. Tym samym w ubiegłym roku Balticon wypełnił obietnicę składaną inwestorom podczas debiutu na NewConnect, istotnie zwiększając skalę działalności oraz zyskowność.

Programem motywacyjnym zastaną objęci przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadzorczej Balticon SA, a także kluczowi menedżerowie i inne osoby o istotnym znaczeniu dla spółki. W tym celu Balticon wyemituje warranty serii A, które będą mogły zostać objęte przez określone osoby wymienione w uchwale i specjalnych listach przygotowanych przez właściwe organy spółki. Warranty serii A będą uprawniały do objęcia akcji serii F Balticon SA.

„Osoby objęte programem to zaufana, doświadczona kadra, która posiada rozległą wiedzę praktyczną i merytoryczną. Chcemy w ten sposób pokazać nasze uznanie dla ich osiągnięć i zapewnić ich długoterminowe zaangażowanie w rozwój Balticonu. To dla nas bardzo ważne, żeby zwiększać motywację kluczowych pracowników spółki i w oparciu o ich wiedzę budować dynamiczną, dobrze prosperującą firmę” – mówi Tomasz Szmid, prezes zarządu Balticon SA.

Balticon SA osiągnął w I kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 14,66 mln zł, o 153% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk netto w I kwartale 2012 sięgnął zaś 370 tys. zł, wobec straty 54 tys. w pierwszych 3 miesiącach 2011. Spółka nieustannie inwestuje w swój rozwój, znacząco zwiększając skalę działalności. EBITDA Balticonu w I kwartale 2012 roku wyniosła 1,21 mln zł, co oznacza wzrost o 462% wobec analogicznego okresu 2011. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 626,13 tys. zł, o 550% więcej rok do roku.

W maju 2012 roku Balticon SA zawarł 30-letnią umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Morskiego Portu w Gdańsku. Na placu o powierzchni 5 ha spółka zamierza rozbudować swój gdański depot oraz stworzyć pierwszy w Polsce warsztat remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu. Balticon szacuje, że po uruchomieniu wszystkich planowanych usług samego serwisu przychody spółki wzrosną o około 21 mln zł rocznie w terminie nie dłuższym niż 3 lata.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu