Tylko co druga Polka cieszy się z Euro 2012

Fakt, że Polska jest organizatorem Euro cieszy aż 2/3 Polaków. 1/5 nie ma zdania, ale co ósmy jest z tego powodu niezadowolony. Płeć różnicuje satysfakcję. Wśród mężczyzn jest 84% osób zadowolonych, a wśród kobiet tylko 54%. Satysfakcja z faktu, że Polska organizuje Euro rośnie wraz z wykształceniem i maleje wraz z wiekiem – wynika z badania Barometr Ubezpieczeniowy Link4.

Niemal co trzeci Polak ma obawy związane z meczami Euro 2012. Obawy najczęściej dotyczą: aktów wandalizmu (49%), pijanych kibiców (41%), utrudnień w ruchu – korków, problemów z komunikacją (39%), porażki organizacyjnej (30%), braku sukcesów reprezentacji (19%), podwyżki cen w miastach (16%). Mężczyźni bardziej niż kobiety boją się o wyniki polskiej drużyny, kobiety natomiast obawiają się podwyżek cen.

„Przed aktami wandalizmu ochroni nas ubezpieczenie zarówno komunikacyjne, jak i np. mieszkaniowe. Niestety nie ma na rynku polis zapewniających sukcesy sportowe.” – mówi Jan Sadowski, ekspert ds. ubezpieczeń w Link4.

Problemów organizacyjnych związanych z Euro 2012 spodziewa się co piąty Polak. Obawy związane z organizacją mistrzostw najczęściej dotyczą braku czytelnych oznaczeń i informacji (38%), problemów z murawą na stadionach (23%), awarii systemu biletowego (17%), problemów z oświetleniem (11%).

Ponad połowa Polaków zamierza oglądać mecze w domu (56%). Co trzeci Polak deklaruje, że nie będzie oglądać meczów w ogóle (35%). Większość stanowią kobiety, bo aż 59% z nich nie zamierza śledzić zmagań piłkarskich. Wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł tylko 8%. W pubie ze znajomymi i w strefie kibica mecze obejrzy 14% osób. Starsze osoby są mniej niż młodsze zainteresowane oglądaniem meczów, zwłaszcza w przypadku oglądania ich w pubie ze znajomymi.

W ramach przygotowań do meczów polskiej drużyny najczęściej podejmowanym staraniem będzie kupno przekąsek (56%) i alkoholu (39%). 27% zaprosi znajomych do siebie na wspólne kibicowanie, 12% kupi gadżety piłkarskie (koszulkę, szalik, trąbkę), a 4% weźmie dzień (dni) wolne w pracy.

Skłonność do specjalnych przygotowań do meczów polskiej drużyny maleje wraz z wiekiem. Ponadto osoby z wykształceniem podstawowym są mniej skłonne do podejmowania różnych aktywności w trakcie oglądania meczy polskiej drużyny.

Badanie Barometr Ubezpieczeniowy Link4 zostało zrealizowane w maju 2012 roku na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 lat. Liczebność próby N=1009. Zastosowano wywiady bezpośrednie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu