Pure Magazine nagrodzony za klasę

PURE Magazine, tworzony z inicjatywy Finlandia® Vodka, otrzymał dwa wyróżnienia w konkursie Szpalty Roku 2012. Grand Prix przyznano magazynowi za klasę we wszystkich wymiarach, w papierze, layoucie oraz zdjęciach. Eksperci docenili także okładkę, która ich zdaniem stanowi wyjątkowy mariaż treści marketingowych i sztuki.

PURE Magazine został uhonorowany Grand Prix  w konkursie na najlepsze polskie magazyny custom publishing, w kategorii magazyn zewnętrzny, nakład do 10 tys. egz. Jury, na czele którego stanął Tomasz Raczek, wydawca, krytyk filmowy, publicysta, a także laureat Wiktora 1986, doceniło PURE Magazine za klasę w papierze, layoucie oraz zdjęciach.

Równocześnie PURE Magazine został nagrodzony w kategorii Okładka Roku. W uzasadnieniu werdyktu jurorzy wskazali na mistrzowskie połączenie funkcji marketingowej ze sztuką, którego odzwierciedlenie stanowi okładka właśnie.

PURE Magazine to odzwierciedlenie fascynacji Finlandią. Każdy, najmniejszy nawet detal, stanowi element obrazu, który odzwierciedla filozofię „pure”. Pragniemy, aby harmonia między człowiekiem a naturą, która w Finlandii przejawia się w sposób pełny, znalazła swoje odzwierciedlenie na łamach naszego magazynu. Chcemy też w ten sposób podzielić się z konsumentami wartościami, które leżą u źródeł Finlandia® Vodka, – mówi Małgorzata Infeld, Senior Brand Manager Finlandia® Vodka – nagrody przyznawane Pure Magazyn są dowodem na to, że nasze starania znajdują uznanie zarówno w oczach czytelników, jak i specjalistów – dodaje Infeld.

Stowarzyszenie Prasy Firmowej już po raz piąty przyznało nagrody w konkursie Szpalty Roku. W bieżącym roku zostało do niego zgłoszonych niemal sto polskich magazynów wewnętrznych, zewnętrznych oraz  elektronicznych.

Najnowszy, czwarty numer PURE Magazine, tak jak w przypadku poprzednich edycji,  stanowi odzwierciedlenie fascynacji Finlandią, krajem, w którym filozofia „pure” wyraża się najpełniej Luksusowe, albumowe wydanie magazynu kreuje świat wartości marki Finlandia® Vodka, prezentując dzieła fińskiego designu, najciekawsze trendy architektury, mody, kuchni i życia kulturalnego. Po raz kolejny do współpracy przy tworzeniu najnowszego numeru zaproszeni zostali nie tylko polscy dziennikarze, ale także artyści z  Finlandii.

To już kolejne wyróżnienie dla PURE Magazine. W 2009 r. magazyn otrzymał Złotą Chimerę w kategorii wydawnictwa firmowe zewnętrzne. Dwukrotnie doceniony został również w międzynarodowym konkursie Pearl Awards, zdobywając w 2010 r. Złotą i Srebrną Perłę, zaś rok później  dwie Brązowe Perły. Nagrodzono go ponadto w ogólnopolskim konkursie Złote Orły 2011, w kategorii Design.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu