Przedsiębiorca łatwiej może odzyskać wierzytelności

W ciągu ostatnich trzech lat okres spłaty należności w sektorze przedsiębiorstw wydłużył się średnio o tydzień, wzrosła też ilość upadłości firm. Przedsiębiorca może chronić swoją firmę w przypadku niewypłacalności kontrahentów, dzięki ubezpieczeniu Concordia Biznes, które poza szerokim zakresem ochrony majątku firmy, zawiera unikalne na rynku rozwiązanie – Ochronę Prawną Wierzytelności.

Concordia Biznes jest skierowana do Klientów z sektora MSP, którzy oczekują szerokiego zakresu ochrony przy zachowaniu prostej i czytelnej formy zawarcia ubezpieczenia.

– Połączenie systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko oraz wyboru spośród wskazanych sum ubezpieczenia ułatwia Klientom wybór najkorzystniejszego wariantu i uzyskanie ochrony odpowiadającej faktycznemu ryzyku – mówi Jacek Chojnacki, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych Concordia Ubezpieczenia.

Oferując szeroki i dostosowany do oczekiwań Klientów zakres ubezpieczenia, Concordia Biznes zawiera w sobie innowacyjne ubezpieczenie Ochrony Prawnej Wierzytelności.

Produkt pozwala ubezpieczonemu na zwrócenie się o porady prawne związane z niewypłacalnością kontrahentów i prowadzoną działalnością gospodarczą. Przykład zastosowania: Jeden z kontrahentów właściciela hurtowni, uporczywie zalega z płatnościami za fakturę. Pan Jan ma więc obawy czy należności się nie przedawnią, albo co gorsze, czy kontrahent aby nie złożył wniosku o upadłość. Porada prawnika okazuje się być wręcz konieczna. Wykupując polisę z OP Wierzytelności można liczyć także na pomoc przy windykacji należności, zarówno na drodze polubownej jak i sądowej. Można również skorzystać z profesjonalnych raportów handlowych, dzięki którym zweryfikuje się kontrahentów i sprawdzi ich kondycję finansową w przypadku gdy np. jeden z wieloletnich partnerów nagle zaczął spóźniać się z płatnościami. Ubezpieczony może sprawdzić, czy jego klient nie popadł w ostatnim czasie w kłopoty finansowe.

– Przytoczone przykłady nie są sytuacjami wyjątkowymi – mówi Joanna Namerła, Menedżer Produktów dla Instytucji Finansowych Concordia Ubezpieczenia. – Na rynku istnieje zapotrzebowanie na taki właśnie produkt dla Klienta z sektora MSP. Ma na to wpływ pogorszenie koniunktury gospodarczej. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła m.in. ilość upadłości firm.

Sektor MSP ma ograniczone możliwości dostępu do profesjonalnych usług prawnych. Środki finansowe, jakimi dysponują właściciele nie dają możliwości, by zatrudnić prawnika na etacie, o posiadaniu własnego działu prawnego nie mówiąc. Zresztą skala przedsiębiorstwa nie zmusza do zatrudniania prawnika. Innym problemem są wysokie koszty ubezpieczenia należności oraz dość skomplikowane procedury związane z obsługą tego ubezpieczenia. Jeśli nawet mali i średni przedsiębiorcy zdecydują się na skorzystanie z usług firm windykacyjnych trafiają na barierę w dostępie do dobrej oferty. Okazuje się bowiem, że korzystne stawki prowizji i możliwość negocjacji zarezerwowane są właściwie tylko dla dużych podmiotów, które dokonują dużych lub stałych zleceń. Ochrona Prawna Wierzytelności może być w takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem.

– W ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej Wierzytelności Klient otrzymuje szeroki wachlarz usług, wspierających go w przypadku niewypłacalności jego kontrahentów – mówi Joanna Namerła, Menedżer Produktów dla Instytucji Finansowych Concordia Ubezpieczenia. – Usługi te występują w niespotykanej do tej pory kombinacji i polegają m.in. na udzieleniu telefonicznej porady lub pisemnej opinii prawnej, sporządzeniu wezwania do zapłaty czy pozwu.

Niezaprzeczalną zaletą tego unikalnego produktu jest również to, że Concordia współpracuje jedynie z najlepszymi specjalistami na rynku w zakresie windykacji należności, a także profesjonalną Kancelarią Prawną.

Warto również zwrócić uwagę na elastyczność zakresu ubezpieczenia w Concordia Biznes. Klient ma do wyboru trzy moduły i sam decyduje, który jest mu najbardziej potrzebny.

Concordia Biznes jest przeznaczona dla Klientów, dla których liczy się pewność i solidność ochrony. Ubezpieczenie ponadto zapewnia odpowiednie warunki ochrony dla przedsiębiorców z sektora MSP, niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu