Trzeci ranking NESCAFÉ, czyli gdzie warto studiować według maturzystów i studentów

Z inicjatywy należącej do firmy Nestlé marki NESCAFE 3w1 oraz NK.pl, jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, powstał ranking uczelni w Polsce. W 2012 roku, już po raz trzeci z rzędu oceniono uczelnie wyższe, zarówno publiczne jak i prywatne.

W ramach specjalnie opracowanego badania na stronie www.rankingnescafe.pl swoimi opiniami podzieliło się aż 12 tys. maturzystów i studentów. Wśród najlepszych wytypowanych uczelni wyższych znajduje się 11 szkół ekonomicznych, 2 techniczne, 2 zawodowe, 1 humanistyczna i aż 4 artystyczne.

W tym roku internauci wyróżnili uczelnie zarówno z dużych ośrodków jak Warszawa (5 szkół), Poznań (3 szkoły), Kraków (2 szkoły), Katowice, Gdańsk, jak i mniejszych miast takich jak Łomża i Polkowice. Każda uczelnia była oceniana na pięciostopniowej skali, od 1 do 5. Szkoły publiczne  zostały ocenione nieznacznie wyżej, średnio na 4,2 pkt., zaś prywatne – 4,1 pkt. Analiza wyników trzech kolejnych rankingów wskazuje, że z roku na rok rośnie satysfakcja ze studiowana na uczelniach prywatnych. Tak wysokie oceny sugerują, że absolwenci są zadowoleni z programu nauczania i czują się odpowiednio przygotowani do podjęcia pracy.

Co ważne, abiturienci biorący udział w badaniu to pokolenie młodych, które starannie kompletuje informacje. Śledzi opinie innych, szczególnie tych, którzy już studiują na danej uczelni. Bierze pod uwagę również dane z wyszukiwarek.

Zestawienie najlepszych szkół wyższych zostało opracowane po uwzględnieniu 7 kryteriów oceny, jednym z najważniejszych jest dobór kadry wykładowców. Doświadczona i wykwalifikowana przyciąga największą grupę studentów. Internauci oczekują, że w czasie studiów w rzetelny sposób zdobędą wiedzę. Tu na czele rankingu stoi Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (4,8 pkt).

Drugim ważnym kryterium jest infrastruktura. W centrum uwagi są nowoczesne uczelnie. Pierwsze wrażenie – uczelniana strona internetowa – może skutecznie zachęcić kandydata lub wręcz go zniechęcić. Daje też wyobrażenie o wadze, jaką uczelnia przywiązuje do nowoczesnych form komunikacji z wykorzystaniem Internetu. Pod tym względem wyróżnia się Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (4,8 pkt) oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (4,8 pkt).

Dla wielu kandydatów, czas studiów to czas podejmowania pierwszej pracy, uczestnictwa w projektach zawodowych. Dlatego kolejnym ważnym czynnikiem jest elastyczność – możliwość dostosowania programu studiów do oczekiwań i potrzeb studiujących.

Kolejnymi branymi pod uwagę przez maturzystów i studentów czynnikami były: atmosfera, opinia i reputacja, równouprawnienie oraz jakość informacji na temat kierunków studiów. Choć kandydaci deklarują, że nauka będzie w centrum uwagi, to nie bez znaczenia jest czas na życie towarzyskie i miła atmosfera.

Zainicjowany trzy lata temu ranking NESCAFÉ to ważne źródło wiedzy dla maturzystów, którzy właśnie latem podejmują pierwsze doniosłe życiowe decyzje – jaki wybrać zawód i gdzie studiować.  Z roku na rok rośnie też grono osób oceniających. W 2012 roku była to grupa 12 tys. maturzystów i studentów. Lista ocenianych uczelni jest komponowana z uwzględnieniem sugestii internautów, a interakcyjna forma oceny umożliwia każdemu zainteresowanemu uczestnictwo w badaniu internetowym. Stworzony serwis pod adresem www.rankingnescafe.pl daje możliwość rzetelnej analizy mocnych i słabych stron każdej uczelni i z pewnością jest ważną wskazówką dla kandydatów na uczelnie wyższe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu