Ricoh na cały miesiąc wyłączy wszystkie swoje neony, z wyjątkiem Eco-billboardów, zasilanych w 100% energią odnawialną

Czerwiec jest miesiącem, w którym Ricoh prowadzi intensywne działania na rzecz środowiska, pod szyldem “Ricoh Global Eco Action Month”. W tym miesiącu wszyscy pracownicy Ricoh z całego świata zaangażują się w działalność na rzecz środowiska.

W ramach „Ricoh Global Eco Action”, w nocy 5 czerwca, kiedy to obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (United Nations World Environment Day), Ricoh na cały miesiąc wyłączy wszystkie swoje neony. Wyłączone z akcji są eco-billboardy Ricoh, znajdujące się w Nowym Jorku (Times Square), Londynie i Sydney, gdyż w 100% są one zasilane energią odnawialną.

Inicjatywa „Ricoh Global Eco Action” rozpoczęła się w 2006 roku, jako wydarzenie mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Ricoh z całego świata i promowanie działań przyjaznych dla środowiska. Tematem siódmego z kolei „Ricoh Global Eco Action” jest „MYŚL I DZIAŁAJ. Myśl i działaj na własną rękę.” Pracownicy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy, inicjowania i brania udziału w wydarzeniach mających na celu propagowanie ekologicznego myślenia oraz do podejmowania wszelkich innych działań, które odzwierciedlą ich troskę o środowisko. Te działania będą promowane poprzez plakaty, wiadomości e-mail, a także poprzez informacje na Facebooku czy w Intranecie Ricoh.

Eco-billboardy

Eco-billboardy Ricoh są przykładem działania mającego na celu zwiększenie świadomości ekologicznej. Inicjatywa jest oparta na idei: „nawet jeśli billboardy nie spełnią swej funkcji ze względu na pogodę, mamy nadzieję, że przesłanie jakie za sobą niosą zwiększy świadomość ekologiczną wielu osób.” Po ukończeniu budowy pierwszego billboardu na Times Square w Nowym Jorku w 2010 roku, kolejne billboardy zostały zainstalowane w czerwcu i w lipcu zeszłego roku, w Londynie i w Sydney. Energia wytwarzana z trzech billboardów została oszacowana na ok. 150 000 watogodzin na dzień.

Podejście Ricoh do zarządzania środowiskowego wykracza poza samo spełnianie obowiązujących wymogów – Ricoh łączy kwestie ekologiczne ze swoją strategią biznesową. Zrównoważone innowacje, leżące u podstaw działalności Ricoh, są rozszerzane także na klientów. Ricoh rozszerza swoje usługi dla klientów za pomocą Sustainability Optimisation Programme, zaprojektowanego z myślą o biurach, i Carbon Balanced Printing Programme, zaprojektowanego z myślą o drukarniach komercyjnych. Oba programy są akredytowane przez British Standards Institution (BSI) i mają na celu pomoc firmom w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko, kiedy tylko to możliwe i neutralizacji nieuniknionych emisji dwutlenku węgla poprzez kredyty węglowe generowane w projektach czystej energii, w które inwestuje Ricoh.

Tom Wagland, Manager w Environmental Management Group, Ricoh Europe, mówi – “W Ricoh, zawsze zwracaliśmy uwagę na wpływ, jaki wywieramy na świat i prezentowaliśmy postawę społecznie odpowiedzialną, na tyle intensywnie, że jest ona zakorzeniona w naszych wartościach korporacyjnych i jest zintegrowana w pełni z naszymi działaniami. Czerwiec dedykujemy na zwiększanie świadomości ekologicznej naszych klientów, dostawców i pracowników – dzięki temu możemy zrobić coś pozytywnego dla środowiska i pomóc naszym klientom w prowadzeniu bardziej zyskownej i zrównoważonej działalności.”

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.ricoh.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu