Przejdź do treści

Prognoza wielkości eksportu w kwietniu 2012

Tagi:

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w kwietniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w kwietniu eksport z Polski wyniósł 11,814 mld euro.

Był więc o 8,4% mniejszy niż w marcu oraz o 2,9% większy niż w kwietniu 2011 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 49,345 mld tj. o 7,6% mniej niż w marcu i o 8,2% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Szeroko komentowane w ostatnim czasie, bo słabsze od oczekiwań, dane o poziomie produkcji przemysłowej – w niewielkim tylko stopniu wynikają z osłabienia popytu zagranicznego. Ich powodem jest stagnacja sprzedaży na rynku wewnętrznym. Słabszy popyt ze strony konsumentów i inwestorów krajowych powoduje istotny wzrost zainteresowania przedsiębiorców pozyskaniem nowych odbiorców zagranicznych. Poszukiwana jest szansa sprzedaży towarów, które wbrew założeniom nie znalazły zbytu w kraju. Paradoksalnie – sprzyja temu osłabienie koniunktury w krajach Unii Europejskiej. Tamtejsi odbiorcy poszukując dostaw dobrej jakości i w umiarkowanej cenie są skłonni częściej korzystać z ofert innych niż tradycyjne. W konsekwencji, nasi wytwórcy mają dobry czas na zaistnienie na tamtejszych rynkach. Dodatkowo, sprzyjać temu może niska obecnie wycena złotego. Z jednej strony stwarza ona okazję do pewnego obniżenia cen dostaw wycenianych w euro, z drugiej zaś poprawia rentowność sprzedaży ujmowanej w złotych.

Korporacja oczekuje, że w okresie IV – VI 2012 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,4% w euro, a w wymiarze złotowym o 11,8%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2012 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 153,4 mld euro tj. o 10,2% oraz o 10,5% w złotych – do kwoty 634,2 mld.

Zgodnie z oczekiwaniami kwiecień przyniósł sezonowy spadek zainteresowania klientów prowadzeniem działalności tak eksportowej, jak i sprzedaży krajowej. Po typowym dla marca wzroście aktywności, związanym między innymi z intensyfikacją zakupów związanych ze wznawianiem produkcji (po typowo słabszym początku roku) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na towary konsumpcyjne w okresie przedświątecznym, kwiecień przynosi korektę.

Wartość dostępnych dla klientów limitów na transakcje eksportowe była w końcu kwietnia niższa niż przed miesiącem o 2,5%. Jednocześnie okazała się o 7,7% wyższa od obowiązującej przed rokiem. Suma dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego w kwietniu obniżyła się w stosunku do marcowej o 2,4%. Jednocześnie jej wartość była o 4,0% wyższa niż przed rokiem.

Aktualne prognozy eksportu KUKE S.A. będą przekazywane Państwu regularnie, co miesiąc, na koniec każdego miesiąca.