Drzwi dobrze zamontowane

Od pewnego czasu sporo pisze się o tzw. ciepłym, czyli warstwowym montażu okien. Rzadko jednak wspomina się o drzwiach, które przecież nie mniej skutecznie powinny zatrzymywać w domu ciepło i stanowić barierę przed światem zewnętrznym.

Drzwi zewnętrzne należy montować na odpowiednim etapie budowy domu – po wzniesieniu ścian zewnętrznych, a przed ich ociepleniem. Na czas ciężkich prac wykończeniowych warto założyć drzwi tymczasowe, aby te właściwe nie uległy uszkodzeniu.

Bardzo ważnym etapem montażu drzwi jest zamontowanie ościeżnicy. Od jakości wykonania tej pracy zależy bowiem nie tylko płynne zamykanie skrzydła, ale też brak przewiewów i przenikania wody do wnętrza domu. W murze jednowarstwowym stabilne mocowanie drzwi zapewnią dyble przewiercane przez ościeżnicę. W przypadku muru warstwowego, wymagającego często wysunięcia drzwi poza mur, należy zastosować podpory i solidne, metalowe kotwy, które montuje się najpierw do ościeżnicy.

Stabilne i trwałe zamontowanie ościeżnicy nie gwarantuje jednak, że drzwi zewnętrzne będą dobrze chroniły przed ucieczką ciepła z budynku. Naprawdę skuteczny jest ich warstwowy montaż, do którego stosuje się materiały takie same, jak w przypadku warstwowego montażu okien. Mamy więc do dyspozycji znaną dobrze piankę montażową oraz folię paroizolacyjną i folię lub taśmę paroprzepuszczalną.

Jak przebiegają najważniejsze etapy prac? Przed przystąpieniem do montażu należy wyrównać i zagruntować powierzchnię ościeża, w którym zostanie osadzona ościeżnica. Przed jej ustawieniem w murze naklejamy folie wewnętrzną i zewnętrzną   Od wnętrza domu umieszcza się folię paroizolacyjną, której jedną krawędź przykleja się do ościeżnicy, a drugą, już po ustawieniu ościeżnicy, do muru.

Za izolacyjność termiczną i akustyczną przegrody montażowej odpowiada pianka montażowa, którą nakłada się dookoła ciągłym pasmem tak, żeby wypełniała całą szczelinę miedzy murem a ościeżnicą. Największa trudność polega na dozowaniu odpowiedniej ilości preparatu, gdyż silnie rozprężając się, może on wręcz wypchnąć ościeżnicę.

Od strony zewnętrznej nakleja się na ościeżnicę folię wodoszczelną, ale paroprzepuszczalną, mocując ją, tak samo jak folię paroizolacyjną, do ościeżnicy i do muru. Zamiast tej folii możemy użyć również taśmy rozprężnej, która szczelnie wypełni od zewnątrz przestrzeń między ościeżnicą a murem. Aby w miejscu połączenia drzwi ze ścianą zewnętrzną nie powstawały mostki termiczne, warto całą szczelinę zakryć od zewnątrz materiałem termoizolacyjnym, tym samym, który został użyty do ocieplenia budynku. Wykonuje się z niego węgarek, który zakrywa również częściowo ościeżnicę.

Nie wolno zapomnieć o progu drzwi wejściowych, który musi być sztywny, stabilnie podparty na klockach i bardzo starannie zaizolowany. Izolację przeciwwodną można wykonać także przy użyciu taśmy bitumicznej.

W przypadku montowania drzwi w ścianie warstwowej, najbardziej korzystnym termicznie ich usytuowaniem jest płaszczyzna izolacji termicznej. Takie zamocowanie wymaga użycia specjalnych podpór i solidnych kotew montażowych. Zaleca się odsunięcie płaszczyzny drzwi o ok. 8 cm od płaszczyzny muru nośnego.

Warstwowy montaż drzwi to inwestycja, która procentuje latami. Zyski odczuwamy przede wszystkim w postaci mniejszych kosztów ponoszonych na ogrzewanie domu. Wykonanie nie jest szczególnie skomplikowane, ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Na szczęście fachowców jest coraz więcej, również dzięki programowi edukacyjnemu „Mistrzowie Montażu”. Podczas Regionalnych Warsztatów Montażowych, organizowanych od początku roku w całej Polsce, sprawdzane są umiejętności montażystów, których można polecić inwestorom do poprawnego wykonania montażu warstwowego okien czy drzwi. Lista zweryfikowanych wykonawców jest dostępna w Klubie Dobrych Montaży na stronie www.montaze.info.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu