Przejdź do treści

Technologia Cloud zmienia filozofię zarządzania zasobami IT

Cloud Computing postrzegany jest jako krok milowy w powstawaniu tak zwanej trzeciej platformy. Za pierwszą uznawany jest okres, gdy prym wiodły komputery klasy mainframe oraz terminale. Druga platforma to coraz częstsze korzystanie z sieci i komputerów PC. Cloud Computing i popularyzacja aplikacji mobilnych powoli wprowadzają nas w świat trzeciej platformy. Oznacza to głębokie zmiany w dotychczasowym sposobie zarządzania IT. Jakie i dlaczego?

Prognozy dla rynku Cloud Computing w Polsce na najbliższe lata wydają się być obiecujące. Dane zawarte w raporcie IDC, dotyczące chmury prywatnej i publicznej, pokazują, że polski rynek rozwiązań w chmurze wycenia się na około 7% wartości sektora outsourcingu usług i zasobów IT. Eksperci przewidują, że w przeciągu najbliższych 2-3 lat średnioroczna stopa wzrostu sektora Cloud Computing będzie oscylowała wokół 33%, co oznacza, że przewyższy ona ponad sześciokrotnie średnią dla całego rynku usług IT.

Coraz więcej dyrektorów i kierowników IT dostrzega, że wprowadzenie modelu chmury przyniesie poważne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu obszaru usług oraz procesów teleinformatycznych pojmowanych jako całość. „Cloud to naturalny kierunek rozwoju rynku nowoczesnych technologii. Tym, co decyduje o coraz większej popularności tego typu rozwiązań, jest między innymi rosnąca rola pracy mobilnej, ale przede wszystkim coraz większa rola na rynku pracy osób określanych mianem „digital natives” bądź generacji cyfrowych tubylców, czyli ludzi urodzonych po 1980 roku, którzy od najmłodszych lat mieli do czynienia z nowoczesnymi technologiami i doskonale się w nich odnajdują” komentuje Michał Olan, Cloud Products Manager z grupy kapitałowej BTC, zajmującej się dostarczaniem takich usług jak audyt legalności oprogramowania czy audyt sprzętu, z wykorzystaniem modelu cloud.

Zdalne zarządzanie zasobami IT, możliwe dzięki innowacyjnej technologii danych w chmurze, to również krok w stronę sprawniejszego i skuteczniejszego sprawowania pieczy nad oprogramowaniem i jego legalnością. Kontrola zasobów oprogramowania z użyciem rozwiązań oferowanych przez firmę Mikroaudyt umożliwia nadzór nad użytkowanym w organizacji oprogramowaniem, niezależnie od jej wielkości. W ramach usługi zdefiniowane zostają aplikacje niedozwolone oraz monitorowane są okresy subskrypcji licencji. Poza tym analizie podlegają aktualizacje licencji, następuje podział na aplikacje i pakiety oraz prowadzona jest historia przypisanych licencji do danej aplikacji. Dodatkowo istnieje możliwość manualnego określenia modelu licencjonowania, czy dodawania oprogramowania, które nie zostało zidentyfikowane. Standardem przy tego typu usłudze jest raportowanie działań i wyników oraz graficzne przedstawienie danych.

Niezwykle istotny jest także audyt legalności, który pozwala na zinwentaryzowanie oprogramowania i zestawienie go z zakupionymi licencjami. W ramach audytu poza bilansem licencji analizowane jest oprogramowanie typu freeware, sharware oraz weryfikowana jest możliwość użytkowania darmowych aplikacji w środowisku komercyjnym. Proces audytu może zakończyć się otrzymaniem certyfikatów legalności wybranych producentów oprogramowania. Firma może dodatkowo liczyć na pełne wsparcie audytora w procesie naprawy legalności oraz na uzyskanie nie tylko graficznie przestawionych wyników audytu, ale również na szczegółowy raport z wyników. Możliwe jest przeprowadzenie zarówno audytów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Firma Mikroaudyt oferuje dodatkowo również audyt sprzętu oraz plików.

Korzystanie z rozwiązań typu Cloud Computing to również zupełnie inny wymiar bezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami IT. Pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych zapewnia komunikacja SSL oraz pełen monitoring dostępu. Wszelkie procesy są podwójnie autoryzowane, a serwery monitorowane. Jednocześnie przechowywanych jest kilka kopii zapasowych, a proces przetwarzania informacji nie pozostaje bez nadzoru. Niekwestionowaną zaletą technologii jest także znacznie mniejsza awaryjność w porównaniu do tradycyjnego modelu zarządzania IT. Dodatkowo, na przykład usługa Microaudit, daje klientom możliwość stworzenia chmury prywatnej, która budowana jest wyłącznie dla danej firmy. Pozwala na większą kontrolę nad architekturą chmury i umożliwia jej personalizację praktycznie ad hoc.

Technologia Cloud stopniowo rewolucjonizuje również model ponoszenia kosztów na zarządzanie IT. Przede wszystkim oznacza ona oszczędność czasu, miejsca i wydatków. Nie ma już potrzeby budowania infrastruktury informatycznej, wydzielania miejsca na serwerownie, czy tworzenia magazynów danych. Nie ma również potrzeby poświęcania czasu na naprawę awarii, które występują w infrastrukturze informatycznej. Rozwiązanie umożliwia precyzyjną wycenę kosztów, ich przewidywanie i optymalizację, co rysuje nowe możliwości oszczędzania. Co więcej niski koszt wdrożenia sprawia, że z usług w modelu Cloud Computing może korzystać niemal każda organizacja. Dzięki temu, na przykład firmy z sektora MSP uzyskują dostęp do rozwiązań przeznaczonych dotychczas dla dużych firm.

Według danych przytaczanych przez IDC w 2009 roku liczba osób pracujących mobilnie na świecie sięgnęła poziomu około 25% wszystkich zatrudnionych. Praca i działalność firm coraz częściej koncentrują się w sferze wirtualnej. Technologia Cloud Computing doskonale wpisuje się w ten trend, odpowiadając na potrzeby współczesnych managerów i pracowników. Użytkownik, który decyduje się na usługę w chmurze, ma dostęp do zasobów informatycznych niezależnie od miejsca, w którym się znajduje: w domu, w pracy, w podróży, czy w innej siedzibie firmy. Na przykład dyrektor IT ma możliwość zdalnego sprawdzania, jakie oprogramowanie ściągają jego podwładni. Dostęp do zasobów i zarządzanie nimi jest mówiąc generalnie możliwe wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.

Technologia Cloud wykorzystywana przez takie firmy jak Mikroaudyt nie pozostaje bez wpływu na rozwój kompetencji pracowników i lepszą komunikację w firmie. Następuje stopniowa, choć coraz bardziej zauważalna zamiana podejścia do działów IT i ich pracy. Informatycy zdobywają nowe kompetencje stając się managerami, natomiast managerowie w pewnym stopniu przejmują rolę informatyków – mogą zarządzać sprzętem, plikami oraz oprogramowaniem. Co będzie dalej?