Przejdź do treści

OS3 Group w górę

Planująca debiut na NewConnect Grupa OS3 zdradza wyniki za cztery pierwsze miesiące 2012 roku. Dynamiczny rozwój spółek Grupy oraz pozyskane w pierwszym kwartale liczne projekty pozwoliły wypracować całej OS3 Group zdecydowanie atrakcyjne wyniki.

Łączny przychód ze sprzedaży wszystkich spółek wchodzących w skład OS3 Group  na koniec kwietnia br. kształtował się na poziomie 3,6 mln zł. Tak dobry wynik to efekt realizowanych w ostatnich miesiącach przez Grupę znaczących kontraktów m.in. z PZU, Jupik T.E.A.M., Garnier, Hortex, Play czy Hasbro.

Patrząc na dynamikę rozwoju OS3 można powiedzieć, że rynek reklamy internetowej jeszcze mocno opiera się spowolnieniu gospodarczemu. OS3 bowiem z każdym miesiącem wypracowuje coraz lepsze wyniki. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2011 roku wzrost ze sprzedaży usług całej Grupy w stosunku do lat ubiegłych wyniósł 35 proc. Zestawiając więc dane finansowe z ostatnich czterech miesięcy i ubiegłego roku możemy śmiało stwierdzić, że spółki Grupy radzą sobie bardzo dobrze, a tym samym przewidywać dalszy dynamiczny wzrost całej Grupy na poziomie kilkudziesięciu procent w skali każdego roku – mówi Marcin Maj z OS3.

Świetnie kształtują się również wyniki spółek. Sama tylko OS3 Multimedia przez okres czterech pierwszych miesięcy br. wypracowała 137 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży. Jeszcze lepiej, bo na poziomie 237 proc., kształtowały się wyniki specjalizującej się w social mediach spółki Ostryga.