Jak polskie samorządy wspierają handel lokalny?

Polscy samorządowcy wspierają lokalny handel głównie poprzez zapewnienie zasad uczciwej konkurencji. To wynik badania przeprowadzonego wśród uczestników debaty samorządowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, na temat realizacji w gminach założeń „Dekalogu wsparcia handlu tradycyjnego”.

Respondenci oceniali realizację „Dekalogu wsparcia handlu tradycyjnego” w swojej gminie skali od 1 (bardzo źle oceniam) do 10 (bardzo dobrze oceniam). Większość  badanych przyznała mniej niż połowę punktów każdemu z punktów dekalogu. Bardzo źle w ocenie badanych wypadły takie wskaźniki jak: zapewnienie odpowiedniej polityki podatkowej i zachęt finansowych dla małych sklepów oraz wprowadzenie funkcji urzędników dbających o rozwój lokalnego handlu. Jedynie 10% badanych przyznało maksymalną liczbę punktów odpowiadając na pytanie, czy ich gminy prowadzą odpowiednią politykę podatkową i przyznają zachęty finansowe dla osiedlowych sklepów.

Badani samorządowcy i przedstawiciele biznesu współpracującego z samorządami wskazali na problemy związane z tworzeniem tzw. shopping and buying experience – czyli zakupów opartych na regionalnych produktach i punktach handlowych o wyjątkowej atmosferze oraz niewystarczającą liczbę badań potrzeb lokalnej społeczności. Tylko 6,5% badanych przyznało  swoim gminom maksymalną liczbę punktów za szkolenia i doradztwo dla lokalnego biznesu oraz edukację nt. przedsiębiorczości, marketingu i stowarzyszania.

Gminy wypadły trochę lepiej w ocenie zakresu działań promocyjnych, odpowiedniego planowania przestrzennego prowadzonego pod kątem rozwoju lokalnego handlu oraz nagradzania dobrych wzorców w ramach lokalnej przedsiębiorczości. Blisko 14% ankietowanych uczestników EKG bardzo dobrze oceniło natomiast działania promocyjne prowadzone przy wsparciu gmin. Podczas spotkania samorządowcy wskazali, że tak jak nie można stosować preferencji geograficznych w zamówieniach publicznych, tak niezbędnym jest ustalanie warunków zamówień publicznych tak, aby uczestnictwem w przetargach zainteresowani byli mali kupcy.

Sondażowe badanie opinii na temat zasad wsparcia tradycyjnego handlu zostało przeprowadzone w ramach kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” wśród ponad 100 uczestników paneli samorządowych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Celem kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję”  jest popularyzowanie kultury robienia zakupów w małych sklepach spożywczych, wspieranie ich właścicieli w rozwoju biznesu oraz doprowadzenie do debaty z samorządowcami na temat metod wspierania tradycyjnego handlu. W ramach tegorocznej – III edycji kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję – Społeczność jutra” prowadzone będą liczne działania mające na celu podkreślenie roli, jaką odgrywają osiedlowe sklepy dla swoich społeczności lokalnych oraz polskiej gospodarki: współpraca z liderami opinii, prezentacja założeń kampanii podczas największych, ogólnopolskich kongresów gospodarczych czy organizacja warsztatów dedykowanych sektorowi MŚP.

Partnerami III edycji kampanii zostało szereg organizacji i instytucji: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Wspomagania Wsi, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich FAOW, Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, MODR Karniowice, PODR Gdańsk, WODR Końskowola oraz LIR. Wśród partnerów medialnych kampanii są „Rynek spożywczy”, portalspożywczy.pl, dlahandlu.pl oraz „Czerwony portfelik”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu