Przejdź do treści

Jak polskie samorządy wspierają handel lokalny?

Polscy samorządowcy wspierają lokalny handel głównie poprzez zapewnienie zasad uczciwej konkurencji. To wynik badania przeprowadzonego wśród uczestników debaty samorządowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, na temat realizacji w gminach założeń „Dekalogu wsparcia handlu tradycyjnego”.

Respondenci oceniali realizację „Dekalogu wsparcia handlu tradycyjnego” w swojej gminie skali od 1 (bardzo źle oceniam) do 10 (bardzo dobrze oceniam). Większość  badanych przyznała mniej niż połowę punktów każdemu z punktów dekalogu. Bardzo źle w ocenie badanych wypadły takie wskaźniki jak: zapewnienie odpowiedniej polityki podatkowej i zachęt finansowych dla małych sklepów oraz wprowadzenie funkcji urzędników dbających o rozwój lokalnego handlu. Jedynie 10% badanych przyznało maksymalną liczbę punktów odpowiadając na pytanie, czy ich gminy prowadzą odpowiednią politykę podatkową i przyznają zachęty finansowe dla osiedlowych sklepów.

Badani samorządowcy i przedstawiciele biznesu współpracującego z samorządami wskazali na problemy związane z tworzeniem tzw. shopping and buying experience – czyli zakupów opartych na regionalnych produktach i punktach handlowych o wyjątkowej atmosferze oraz niewystarczającą liczbę badań potrzeb lokalnej społeczności. Tylko 6,5% badanych przyznało  swoim gminom maksymalną liczbę punktów za szkolenia i doradztwo dla lokalnego biznesu oraz edukację nt. przedsiębiorczości, marketingu i stowarzyszania.

Gminy wypadły trochę lepiej w ocenie zakresu działań promocyjnych, odpowiedniego planowania przestrzennego prowadzonego pod kątem rozwoju lokalnego handlu oraz nagradzania dobrych wzorców w ramach lokalnej przedsiębiorczości. Blisko 14% ankietowanych uczestników EKG bardzo dobrze oceniło natomiast działania promocyjne prowadzone przy wsparciu gmin. Podczas spotkania samorządowcy wskazali, że tak jak nie można stosować preferencji geograficznych w zamówieniach publicznych, tak niezbędnym jest ustalanie warunków zamówień publicznych tak, aby uczestnictwem w przetargach zainteresowani byli mali kupcy.

Sondażowe badanie opinii na temat zasad wsparcia tradycyjnego handlu zostało przeprowadzone w ramach kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję” wśród ponad 100 uczestników paneli samorządowych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Celem kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję”  jest popularyzowanie kultury robienia zakupów w małych sklepach spożywczych, wspieranie ich właścicieli w rozwoju biznesu oraz doprowadzenie do debaty z samorządowcami na temat metod wspierania tradycyjnego handlu. W ramach tegorocznej – III edycji kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję – Społeczność jutra” prowadzone będą liczne działania mające na celu podkreślenie roli, jaką odgrywają osiedlowe sklepy dla swoich społeczności lokalnych oraz polskiej gospodarki: współpraca z liderami opinii, prezentacja założeń kampanii podczas największych, ogólnopolskich kongresów gospodarczych czy organizacja warsztatów dedykowanych sektorowi MŚP.

Partnerami III edycji kampanii zostało szereg organizacji i instytucji: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Wspomagania Wsi, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich FAOW, Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, MODR Karniowice, PODR Gdańsk, WODR Końskowola oraz LIR. Wśród partnerów medialnych kampanii są „Rynek spożywczy”, portalspożywczy.pl, dlahandlu.pl oraz „Czerwony portfelik”.