Przejdź do treści

Navireo wspomaga odbiór, utylizację i recykling odpadów

EUROBAC S.A., jedna z pierwszych organizacji odzysku w Polsce, specjalizująca się w odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych do unieszkodliwienia i recyklingu, wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. System umożliwił kontrolowanie skojarzonych przychodów i kosztów, zwiększając rentowność przedsiębiorstwa; usprawnił marketing i sprzedaż, a także zautomatyzował działy księgowości i rozliczeń.

„Wdrożenie systemu Navireo pozwoliło naszej firmie przyjąć bardziej agresywną postawę na konkurencyjnym rynku w przypadku zleceń o niskiej rentowności, a także skupić się na usługach gwarantujących wyższą marżowość” – mówi Jerzy Toczko, prezes zarządu EUROBAC S.A. „Navireo umożliwia zarządowi pełną i szczegółową kontrolę rentowności wykonywanych usług: zbiórki, odzysku i przetwarzania odpadów, z uwzględnieniem skojarzonych z nimi przychodów i podstawowych kosztów takich jak koszty wynagrodzeń, w tym kierowców, koszty amortyzacji nieruchomości, urządzeń, pojazdów i maszyn czy koszty administracji” – dodaje.

System dostarcza także zagregowane dane dla działu sprzedaży i marketingu, dzięki którym możliwe jest podejmowanie szybkich decyzji o cenie i zakresie wykonania usług na podstawie kosztów i przychodów z wykonania tych usług w minionych okresach.

Dzięki Navireo zmodyfikowano i zautomatyzowano również procesy w działach księgowości i rozliczeń.

Dotychczas EUROBAC korzystał z trzech odrębnych rozwiązań informatycznych. Rozdzielność informacji z poszczególnych działów zwiększała koszty i była źródłem pomyłek, co skutkowało podejmowaniem nieprecyzyjnych decyzji ekonomicznych, logistycznych czy kadrowych. Firma potrzebowała zintegrowanego systemu, który umożliwiłby powiązanie danych ekonomicznych i danych towarowych z uwzględnieniem specyfiki procesów w przedsiębiorstwie zajmującym się przetwórstwem odpadów i ochroną środowiska.

Nadrzędnym celem zastosowania nowego systemu było zwiększenie konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Po zapoznaniu się z szeroką ofertą programów wspomagających produkcję, sprzedaż i księgowość, wybrano Navireo. Na decyzję wpłynęła otwartość i funkcjonalność systemu, pełna ewidencja i przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami, skalowalność, możliwość dostosowania interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb, a także intuicyjność, łatwość i szybkość obsługi. Dzięki Sferze Navireo możliwe było dobudowanie wyspecjalizowanych modułów, dodatkowo wspomagających zintegrowanie wszystkich systemów w firmie.

Podstawowym wyzwaniem przy zastosowaniu Navireo w firmie EUROBAC była specyfika branży narzucająca w kilku obszarach dedykowane rozwiązania. Wdrożenie przeprowadziło konsorcjum Rewelia Sp. z o.o. oraz Systemy komputerowe Boniecki Rafał, we współpracy z wewnętrznym działem IT. Planowane są kolejne etapy rozbudowy systemu.