Przejdź do treści

Kondycja branży reklamowej – światowe badania IAA

IAA Global opracowało badanie benchmarkowe The State of the International Advertising Industry w celu wyznaczenia aktualnych wyzwań i możliwości dla środowisk marketingowych na całym świecie.

Branża komunikacji marketingowej nigdy wcześniej nie miała tak dużego znaczenia dla gospodarki, jak obecnie. Przy 7 miliardach ludzi zamieszkujących naszą planetę, aż 5 miliardów, w taki czy inny sposób, jest połączonych w różnego rodzaju sieciach społecznościowych, co czyni ten fakt niezmiernie istotnym dla reklamy i marketingu na całym świecie.

Badanie IAA obejmuje swoim zasięgiem aż 79 krajów zgodnych z pochodzeniem zrzeszonych w ramach stowarzyszenia członków. Biorą w nim udział liderzy reprezentujący wiodące firmy na poszczególnych rynkach Europejskich, Azjatyckich, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki i Australii.

Wyniki The State of the International Advertising Industry posłużą wyznaczeniu roli branży komunikacji marketingowej w rewitalizacji światowej ekonomii i społecznym rozwoju. Na ich bazie powstanie szereg inicjatyw, „white papers” oraz innych szczegółowych programów badawczych, do wykorzystania przez członków IAA na całym świecie, jako narzędzia pomocne w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych i marketingowych.

Program badawczy The State of the International Advertising Industry potrwa do 15 czerwca b.r. Po tym czasie zostaną opracowane wyniki, posegregowane ze względu na rynek i sektor gospodarki oraz zaprezentowane wspólne dla całego świata trendy. Taka prezentacja uzyskanych wniosków pozwoli na łatwe porównywanie poszczególnych rynków i branż oraz wyłonienie benchmarków.

„Wzajemne przenikanie się rynków i przejmowanie trendów z najodleglejszych zakątków globu czyni marketing i reklamę zjawiskiem bardziej zintegrowanym niż kiedykolwiek. Nowoczesne technologie pozwalające na nieograniczoną komunikację społeczną i marketingową, powodują ujednolicanie się rynków, przy jednoczesnych skokach innowacyjności, wychodzących z nieoczekiwanych miejsc i tematów. Dlatego tak ważne jest śledzenie tego, co dzieje się za granicami naszego kraju i to nie tylko w najbliższym sąsiedztwie Europejskim, ale także na innych kontynentach. Pozwala to być krok przed rynkiem i zaskakiwać konsumenta”, jak mówi Piotr Łysak, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.