Przejdź do treści

EMAS przyjmuje akces rejestru .eu

Ponieważ operacje dla domen .eu cechują się największą odpowiedzialnością środowiskową spośród wszystkich domen najwyższego poziomu (TLD) w Europie EURid jako rejestr domen .eu stał się pierwszym europejskim rejestrem TLD, który uzyskał rejestrację w ramach Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

„Jesteśmy dumni z przyjęcia nas do EMAS. Potwierdza ono trwałe zaangażowanie .eu na rzecz ekologizacji Internetu i pokazuje, że cyberprzestrzenią można zarządzać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” – powiedział Marc Van Wesemael, Dyrektor Generalny EURid. „Wdrożyliśmy naszą politykę środowiskową po to, aby operacje dla domen .eu w jak najmiejszym stopniu obciążały środowisko naturalne.”

Od wielu lat rejestr EURid zarządza domeną .eu, kierując się odpowiedzialnością środowiskową. Jego polityka środowiskowa jest oparta na zasadzie „reduce, reuse and recycle” (redukuj, używaj ponownie i poddawaj recyklingowi), a więc na zasadzie  zrównoważonego wyboru, szczególnie w odniesieniu do dostawców i podwykonawców. Akces do systemu  EMAS wyznacza formalne ramy oraz reguluje codzienne procedury funkcjonowania naszego rejestru .eu. Do działań objętych systemem EMAS należą::

  • Partnerska współpraca z efektywnymi energetycznie centrami danych: Centrum danych EURid w Holandii jest hostowane przez jednego z najbardziej „zielonych” dostawców, TelecityGroup już od wiosny 2010 roku. Na decyzję EURid o podjęciu współpracy z TelecityGroup miało wpływ, poza bezpieczeństwem danych EURid, oferowanie zmniejszonego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, użycie odnawialnych źródeł energii i innowacyjnych technologiizwiększających wydajność w zakresie zasilania i chłodzenia.
  • Zmniejszanie zużycia papieru: Od 1 maja 2012 roku EURid wystawia faktury rejestratorów w formie elektronicznej. Zużywanie mniejszej ilości papieru i kopert jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także bardziej ekonomiczne. Także materiały marketingowe są drukowane na papierze wytwarzanym w ekologiczny sposób przy użyciu tuszów biodegradowalnych.
  • Minimalizacja szkodliwych skutków obciążania środowiska przy organizowaniu  wydarzeń firmowych: Organizując konferencje i wydarzenia dla rejestratorów .eu lub uczestnicząc w targach i konferencjach branżowych, EURid stosuje kryteria zawarte w podręczniku organizacji konferencji Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), aby zapewnić możliwie najmniejsze obciążanie środowiska.

EURid poinformuje o swoim zaangażowaniu na rzecz środowiska Członków Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem stoiska w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniach 22-23 maja i spotkania śniadaniowego z Neelie Kroes, Wiceprezydentem Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za Zagadnienia Cyfrowe w dniu 23 maja 2012 roku.