Przejdź do treści

Mabion chce dystrybuować leki w krajach Afryki Północnej

Mabion SA – polska firma biotechnologiczna, utworzona w celu realizacji badań i wprowadzania na rynek leków biopodobnych – podpisała list intencyjny z firmą Sothema Laboratories z Maroko, w sprawie rozmów dotyczących dystrybucji leku MabionCD20 w krajach Maghreb (Maroko, Algieria, Tunezja).

Spółka zamierza prowadzić na zasadzie wyłączności negocjacje z Sothemą, która jest jedną z największych firm farmaceutycznych w tym regionie. Ich przedmiotem będzie przeniesienie praw marketingowych i rejestracyjnych oraz warunki finansowe sprzedaży preparatu. Produkcja leku będzie się odbywała w Polsce. Udział Mabionu w przychodach ze sprzedaży produktu będzie wynosił około 40-50% (od wartości sprzedaży netto).

„Prace nad MabionCD20 są na zaawansowanym etapie, wkrótce chcemy ruszyć z badaniami klinicznymi leku. Równocześnie z działaniami zmierzającymi do rejestracji preparatu w Europie, konsekwentnie poszukujemy partnerów marketingowych i dystrybucyjnych na tzw. rynkach nieuregulowanych, czyli w krajach o słabiej uregulowanym systemie rejestracji leków biopodobnych. Chcemy tym samym korzystać ze wsparcia lokalnych firm farmaceutycznych” – mówi Maciej Wieczorek, prezes zarządu Mabion SA.

Podpisany przez Mabion i Sothema Laboratories list intencyjny określa ramowe parametry biznesowe potencjalnej współpracy:

  • Mabion przekaże dossier rejestracyjne, know-how oraz produkty na rynki Maroka, Algierii i Tunezji oraz prawa marketingowe i dystrybucyjne leku MabionCD20. Prawa przekazane spółce Sothema będą obowiązywały tylko na tych rynkach, w ściśle określonym terminie i schemacie czasowym.
  • Z tytułu udzielania wsparcia w procesie rejestracyjnym preparatu na rynkach Maroka, Algierii i Tunezji, Mabion otrzyma płatności w kwocie około 200 tys. EURO.
  • Produkcja leku MabionCD20 będzie się odbywała w Polsce.
  • Po wprowadzeniu produktu do obrotu w krajach Maghrebu udział Mabionu w przychodach ze sprzedaży produktu będzie wynosił około 40-50% (od wartości sprzedaży netto).

„Wartość rynku MabThera, tj. leku referencyjnego do naszego MabionCD20 w krajach Afryki Północnej szacowana jest na 11-14 mln EURO rocznie i rośnie w tempie dwucyfrowym. To doskonała perspektywa biznesowa dla Mabionu. Planujemy związanie się z kilkunastoma firmami pokrywającymi większość światowego rynku MabThera, w krajach o słabszym systemie rejestracji leków biopodobnych, a rozmowy z Sothema Laboratories to pierwszy znaczący krok w tym kierunku” – dodaje Maciej Wieczorek.

Sothema Laboratories z siedzibą w Maroko jest jedną z największych firm farmaceutycznych w krajach Afryki Północnej. Jej produkty są sprzedawane także na terenie Czarnej Afryki, Afryki Zachodniej i Zatoki Perskiej oraz wybranych państw Europy. Firma powstała w 1976 roku. Sothema posiada własne zakłady produktów gotowych (w tym leków sterylnych), a ponadto zajmuje się dystrybucją leków (w tym biotechnologicznych), oferowanych przez koncerny farmaceutyczne i biotechnologiczne.