Przejdź do treści

Innowacyjność – piętą achillesową Polski?

Wiedza i innowacje to jedne z kluczowych priorytetów dla Europy w strategii jej rozwoju na najbliższe lata. Również Ameryka m.in. w innowacyjności widzi szansę na utrzymanie czołowej roli jaką nadal pełni w świecie. A w Polsce często mówi się, że wspomniana innowacyjność niestety nie należy do naszych najmocniejszych stron. Według ubiegłorocznego raportu GUS (lata 2006 – 2009) na temat działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw i sektora usług, nakłady poniesione na działalność innowacyjną maleją – w ostatnim zbadanym roku w grupie przedsiębiorstw przemysłowych o 8,2%, a w sektorze usług o 22,5%.

Co zrobić by zaktywizować firmy, instytuty badawcze, biura projektowe i usługodawców do aktywności w tym obszarze? Czy w Polsce można stworzyć warunki do rozwoju i wsparcia unikatowych pomysłów i technologii?

Narodowe Centrum Badania i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) mają pomysł na wsparcie tej aktywności. Maja także na to pieniądze – i to sporo. Łącząc badania (B) z pracami nad rozwojem produktu czy technologii (R) oraz uzyskując finansowanie na wdrożenie czyli demonstrację (D) zapewnia się pełny cykl innowacyjnego produktu – od koncepcji do jego wdrożenia.

Kto skorzysta na publicznym dofinansowaniu oraz szczegóły nowego wspólnego programu NFOŚiGW oraz NCBiR zostaną przedstawione na konferencji prasowej w najbliższy piątek tj. 25 maja o godz. 11-tej zorganizowanej w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A z udziałem: ministerstw środowiska, nauki i szkolnictwa wyższego oraz organizatorów konferencji NFOŚiGW i NCBiR.

Akredytacje przyjmuje NFOŚiGW pod nr. 22 45 90 557, lub mailem: rzecznik@nfosigw.gov.pl