Przejdź do treści

Rynek LPG okiem ekspertów

Jury ogólnopolskiego konkursu Napęd Nowej Ery ustaliło zasady wyboru zwycięzców. To kryteria, które wyznaczą standardy funkcjonowania całej branży LPG.

Napęd Nowej Ery – pierwszy ogólnopolski konkurs branży LPG – wyłoni zwycięzców w czterech kategoriach: Samochód Nowej Ery (fabryczne auto z instalacją LPG), Instalacja Nowej Ery (samochodowa instalacja LPG), Rozwiązanie Nowej Ery (innowacyjny produkt lub usługa), Stacja Nowej Ery (niekoncernowa stacja LPG). Rywalizacja wskaże liderów, stając się jednocześnie impulsem do rozwoju całego rynku gazu płynnego. Wyznaczenie tych kierunków to najważniejsze zadanie dziewięcioosobowej Komisji konkursowej pod przewodnictwem dr inż. Krzysztofa Bajdora, Zastępcy Dyrektora ds. Paliw i Energii Odnawialnej w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Wspierają go przedstawiciele środowiska branżowego, w tym biznesowego, naukowego i dziennikarskiego. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja konkursowa określiła szczegółową listę kryteriów funkcjonowania najlepszych stacji LPG, instalacji gazowych i samochodów zasilanych gazem płynnym. Szansę na prestiżowe wyróżnienie mają uczestnicy, którzy udowodnią, że są nowocześni, innowacyjni, a swoimi rozwiązaniami przyczyniają się do rozwoju branży LPG. Co ciekawe, Komisja jednogłośnie zdecydowała, że Uczestników rywalizacji oceni nie tylko okiem ekspertów, ale przede wszystkim – wcielając się w rolę użytkowników: kierowców, przedstawicieli warsztatów montujących instalacje, dystrybutorów urządzeń na gaz płynny… Dla przykładu, liczyć się będzie stopień integracji instalacji z samochodem, łatwość jej montażu; w samochodach na LPG: warunki gwarancyjne oraz funkcjonalność; a na stacjach LPG: obok jakości gazu i zapewnienia nowoczesnych urządzeń także – zadaszenie podjazdu, dostępność toalet, możliwość płatności kartą.

– Podczas posiedzenia jury długo dyskutowaliśmy nad kierunkami rozwoju polskiej branży LPG. Uznaliśmy, że najważniejsze, by rynek gazu płynnego był przyjazny konsumentom, tylko wówczas będzie się dynamicznie rozwijał. Musi oferować nowoczesne produkty i usługi, charakteryzujące się właściwą proporcją ceny do jakości – podkreśla przewodniczący Komisji konkursowej dr inż. Krzysztof Bajdor. – Oceniając uczestników konkursu chcemy zwrócić uwagę na przedsiębiorstwa, które są o jeden krok przed innymi. Szukamy też firm, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom światowego rynku np. poprzez przyjęcie nieobligatoryjnych regulacji albo takich, które mogą się pochwalić dodatkowymi certyfikatami. Nagrodzimy tych, którzy wyznaczą trendy rozwoju całej branży LPG.

Zwycięzcy każdej kategorii pojadą do Londynu na konferencję i targi organizowane w ramach 26. Forum Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) w Londynie.

Zgłoś się już dziś i wygraj wyjazd do Londynu

Napęd Nowej Ery to konkurs, którego celem jest popularyzowanie najlepszych praktyk na rynku LPG. Został ogłoszony z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy chcieliby zwrócić uwagę branży na swoje innowacyjne rozwiązania w jednej z czterech kategorii:

 • Samochód Nowej Ery (fabryczne auto z instalacją LPG)
 • Instalacja Nowej Ery (samochodowa instalacja LPG)
 • Rozwiązanie Nowej Ery (innowacyjny produkt lub usługa)
 • Stacja Nowej Ery (niekoncernowa stacja LPG)

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 29 czerwca. Wystarczy wejść na www.napednowejery.pl i wypełnić krótką ankietę. Formularze będą też dostępne na stoisku Grupy ORLEN podczas Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2012, które odbędą się w dniach 23-25 maja w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56 c. Zaprasza ORLEN GAZ – główny organizator konkursu.

Ogłoszenie laureatów Napędu Nowej Ery nastąpi 17 października 2012 roku podczas jesiennego Spotkania Branży Petrochemicznej – Polski Rynek LPG. Zaproszenia na finałową galę otrzymają wszyscy finaliści konkursu. Nagrodą główną w każdej kategorii jest bezpłatne zaproszenie na 26. Forum Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) w Londynie.

Napęd Nowej Ery organizują ORLEN GAZ i e-petrol.pl, a wspierają: Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Gazu Płynnego, World LP Gas Association (WLPGA), Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Patronat medialny objął portal gazeo.pl, Moto.pl oraz tygodnik „Auto Świat”.

Kryteria zgłoszeń i oceny

1) Samochód Nowej Ery (fabryczne auto z instalacją LPG)

Kryteria zgłoszeń:

 • Montaż instalacji przy przebiegu0 km
 • Objęcie instalacji gwarancją producenta lub importera
 • Oficjalna sprzedaż samochodu w Polsce

Kryteria oceny:

 • Stopień integracji instalacji z samochodem
 • Cena instalacji
 • Funkcjonalność rozumiana jako zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla kierowcy

2) Instalacja Nowej Ery (samochodowa instalacja LPG)

Kryteria zgłoszeń:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie w tej kategorii jest przekazanie zalecanej specyfikacji zestawu
 • Do konkursu może być zgłoszona jedynie instalacja samochodowa

Kryteria oceny:

 • Łatwość montażu
 • Warunki gwarancji
 • Funkcje zaimplementowane w sterownikach
 • Nowoczesność rozwiązań
 • Dodatkowe certyfikaty (np. R115)

3) Rozwiązanie Nowej Ery (innowacyjny produkt lub usługa)

Kryteria zgłoszeń:

 • W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia produktów i usług ze wszystkich segmentów branży LPG (autogaz, ogrzewnictwo, nowe zastosowania, technologie, butle, dostawy gazu i inne)

Kryteria oceny:

 • Wpływ na rozwój rynku LPG
 • Stopień innowacyjności rozwiązania

4) Stacja Nowej Ery (niekoncernowa stacja LPG)

Kryteria zgłoszeń:

 • Spełnianie wymogów prawnych względem prowadzenia sprzedaży LPG
 • Niezrzeszenie z koncernami: ORLEN, BP, LOTOS, Shell, Statoil i Lukoil
 • Budowa lub modernizacja stacji po 2004 roku
 • Funkcjonowanie stacji w systemie całodobowym
 • Umieszczenie dystrybutora LPG w szeregu dystrybutorów
 • Dysponowanie dystrybutorem LPG z elektronicznym wyświetlaczem
 • Połączenie dystrybutora LPG z modułem kasowym
 • Zaopatrywanie u maksymalnie 2 dostawców LPG (na podstawie stałej umowy)
 • Prowadzenie sklepu w systemie całodobowym
 • Prowadzenie toalety dla klientów
 • Obsługa płatności kartą płatniczą
 • Zapewnienie zadaszenia podjazdu
 • Posiadanie pylonu cenowego
 • Posiadanie oddzielnego utwardzonego wjazdu i wyjazdu
 • Oznaczenie stacji w sposób spójny graficznie
 • Niekwestionowana przez UOKiK jakość sprzedawanego paliwa LPG od 2007 roku

Wszystkie stacje, które będą spełniały kryteria zgłoszeń zostaną uwzględnione w głosowaniu internetowym. Nie muszą to być stacje samodzielne.

Formularz zgłoszeniowy oraz zawsze aktualne informacje o konkursie Napęd Nowej Ery na stronie www.napednowejery.pl