Przejdź do treści

Opulentia S.A. planuje debiut na NewConnect

Opulentia S.A., warszawska firma finansowa o profilu inwestycyjnym, zamierza wejść na NewConnect. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na przełomie II i III kwartału bieżącego roku. Do nowych akcjonariuszy trafi nie więcej niż 15% akcji i będzie to jedyna oferta na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

– Jesteśmy nastawieni na budowanie silnej i wszechstronnej marki na rynku inwestycyjnym. Już teraz posiadamy wiarygodnych partnerów, takich jak fundusze, domy maklerskie oraz banki, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a także stabilną pozycję finansową. Wejście na rynek NewConnect jest kolejnym krokiem w kierunku zagwarantowania transparentności wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem firmy. To w krótkim czasie przełoży się na bezpośrednie korzyści dla naszych inwestorów – mówi Sebastian Filaber, Prezes Zarządu Opulentia S.A.

Rozwój Opulentia S.A. nakierowany jest na stworzenie silnej instytucji finansowej prowadzącej działalność inwestycyjną oraz doradczą. Spółka obecnie realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Założeniem grupy jest także realizacja inwestycji w modelu Private-Equity. W niedługim czasie firma zamierza także pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

– W ciągu kilkunastu miesięcy zamierzamy rozpocząć świadczenie usług związanych z wprowadzaniem obligacji na rynek Catalyst. Chcemy również pełnić rolę Autoryzowanego Doradcy we wprowadzaniu akcji przedsiębiorstw na NewConnect. Tego typu aktywność pozwoli nam na uzupełnienie podstawowej działalności inwestycyjnej firmy oraz będzie potwierdzeniem kompetencji zespołu w zakresie pozyskiwania kapitału – mówi Sebastian Filaber, Prezes Zarządu Opulentia S.A.

Spółka gromadzi aktywa inwestycyjne oferując atrakcyjne produkty inwestycyjne. Aktualnie posiada w swoim portfolio obligacje w PLN, EURO i USD. W polskiej walucie sprzedawane są trzyletnie obligacje „Regularny Zysk” o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 PLN i rocznym oprocentowaniu 12,9% oraz dwuletnie obligacje „Super Procent” o wartości nominalnej 50 000 PLN i rocznym oprocentowaniu 14,9%. Opulentia S.A. emituje również trzyletnie obligacje „Euro2012”o wartości 5 000 euro i „Mocny Dolar” o wartości 5 000 USD. Roczne oprocentowanie w obu wypadkach wynosi 8%.  Firma zamierza jeszcze w tym roku rozszerzyć swoją działalność na polu inwestycyjnym i wprowadzić produkt o zmiennej stopie zwrotu, w formule prawnej odpowiadającej funduszowi inwestycyjnemu.