Przejdź do treści

Przedstawiciel Dyżurnet.pl w zarządzie międzynarodowego Stowarzyszenia INHOPE

Zuzanna Polak z Zespołu Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie – Dyżurnet.pl, została członkiem zarządu międzynarodowego Stowarzyszenia INHOPE, które zrzesza zespoły hotline przyjmujące zgłoszenia o nielegalnych treściach pojawiających się w Internecie.

25 kwietnia w Londynie walne zgromadzenie przedstawicieli 36 państw członkowskich wybrało w tajnym głosowaniu nowy skład zarządu. Zuzanna Polak z Dyżurnet.pl wraz z członkami zespołów z Wielkiej Brytanii, USA, Łotwy oraz Niemiec będzie pełnić swoją funkcję we władzach Stowarzyszenia INHOPE przez najbliższe 2 lata.

Założone w 1999 roku Stowarzyszenie INHOPE ułatwia szybką i skuteczną reakcję na nielegalne treści publikowane w Internecie, w szczególności te odnoszące się do materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Organizacja umożliwia stosowanie spójnych, skutecznych i bezpiecznych mechanizmów wymiany raportów między punktami kontaktowymi z całego świata oraz zapewnia stosowanie podobnych procedur we wszystkich zrzeszonych zespołach. Stowarzyszenie jest współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Safer Internet. Od 2005 r. jego członkiem jest zespół Dyżurnet.pl.

Dyżurnet.pl to działający w ramach NASK zespół, którego głównym zadaniem jest reagowanie na anonimowe zgłoszenia dotyczące nielegalnych lub szkodliwych treści obecnych w Internecie. Misją zespołu jest dążenie do usunięcia materiałów związanych z seksualnym wykorzystaniem dziecka (CSAM – ang. Child Sexual Abuse Materials), a także propagujących przemoc, rasizm i ksenofobię. Do zadań zespołu Dyżurnet.pl należy m.in. analiza treści wskazanych przez użytkowników, wykonywanie dokumentacji technicznej, przesyłanie informacji do policji, administratorów serwisów internetowych oraz zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w organizacji INHOPE.