Przejdź do treści

Hyperion S.A. z grupy MNI poprawia wyniki finansowe

Giełdowa grupa Hyperion (giełdowy indeks WIG-TELKOM), kontrolowana przez spółkę holdingową MNI S.A. (ma 32,99% akcji), również notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy sWIG80 i WIG-TELKOM) podsumowała ostatecznie 2011 r.

– Od II kwartału 2011 roku Hyperion S.A., zgodnie z nową strategią przygotowaną wspólnie z głównym akcjonariuszem (grupą MNI), z dostawcy usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w technologii ethernet) stał się teledostawcą multimedialnych usług kontentowych. Strategia była odpowiedzią na szybko zmieniający się rynek telekomunikacyjny, gdzie klienci nie szukają już prostych usług, a oczekują bogatej atrakcyjnej cenowo oferty kontentowej – mówi Robert Kwiatkowski, prezes Hyperion S.A.

W 2011 roku, według zaudytowanych danych, Grupa Kapitałowa Hyperion S.A. wypracowała m.in.:

  • 64,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, co oznacza wzrost o 42,4% w porównaniu do poprzedniego roku;
  • 8,3 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją);
  • 2,7 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego (EBIT);
  • 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec (-1,95 mln zł) straty rok wcześniej.

W ramach obowiązującej od II kwartału ub.r. strategii Hyperion S.A., sprzedał posiadane aktywa telekomunikacyjne dla MNI Telecom S.A. (podmiot w 100% zależny od MNI S.A.), kupując jednocześnie trzy niepubliczne firmy. Pierwsza z nich to Lark Europe Sp. z o.o., czołowy polski producent i dostawca elektroniki użytkowej, głównie multimedialnych tabletów PC i mobilnych urządzeń nawigacji GPS (odsprzedany w grudniu ub.r. do MIT Mobile Internet Technology S.A., także kontrolowanej przez MNI S.A. Drugą spółką kupioną przez Hyperion S.A. jest Telestar S.A., nadawca ogólnopolskiej telewizji iTV o profilu rozrywkowym. Trzecią przejętą spółką jest Netshops.pl Sp. z o.o., firma z segmentu e-commerce, prowadząca wirtualną galerię handlową virtualna.com., z takimi markami modowymi, jak francuska 3SUISSES, amerykańskie CAT (Caterpillar), Converse, polska Wittchen (największy producent dóbr luksusowych w Europie Środkowej) czy CarsonaVip, producent ekskluzywnego damskiego obuwia robionego ręcznie. – Obecnie nasza grupa koncentruje się na dostarczaniu multimedialnych usług kontentowych, dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV IPTV (OTT – over-the-top TV), dostępu do Internetu (mobilny i Wi-Fi) w oparciu o infrastrukturę spółek Grupy MNI, dostępu do ofert kontentowych (e-booki, komercyjne przekazy multimedialne – filmy, programy sportowe itp.) – mówi Robert Kwiatkowski, prezes Hyperion S.A. – W grudniu ub.r. nasza spółka zależna Telestar S.A. otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na nowy drugi kanał telewizyjny Ezo.tv o charakterze ezoterycznym, który ma poruszać również kwestie społeczne i obyczajowe. Celem strategicznym zarządu na 2012 rok jest rozbudowa portfolio kanałów tematycznych. Prace nad nowym projektem rozpoczęły się już w IV kwartale 2011 roku. Zwiększenie liczby kanałów przy sprzyjającej koniunkturze, pozwoli na utrzymanie – tendencji wzrostowych sprzedaży czasu antenowego – dodaje prezes Robert Kwiatkowski.