Express do Kariery – program praktyk studenckich w Siódemce

Firma kurierska Siódemka pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową. Specjalny program praktyk Express do kariery skierowany jest do młodych ludzi kształcących się na różnych kierunkach uczelni wyższych, którzy ukończyli II rok studiów.

Trzymiesięczny staż pozwoli poznać specyfikę działalności dużej firmy kurierskiej, współpracować ze specjalistami z dziedziny logistyki oraz zdobyć bogate doświadczenie otwierające przyszłą karierę zawodową.

Program praktyk studenckich Siódemki trwa od 3 do 12 tygodni. Uczestnicy mają okazję poznać od środka funkcjonowanie dużej, nowoczesnej firmy z branży Transport – Spedycja – Logistyka oraz zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe.

– Express do kariery to inicjatywa, która ma pomagać młodym ludziom w początkowych krokach na rynku pracy. Chodzi zarówno o zdobycie pierwszych zawodowych doświadczeń, jak i poznanie sposobu funkcjonowania firmy, kultury organizacji przedsiębiorstwa, czy nawet samej specyfiki pracy, która różni się znacząco od studiowania – tłumaczy Marcin Kruszyński, PR Manager, Siódemka.

Staż skierowany jest do studentów minimum III roku studiów wyższych (dziennych lub zaocznych). Program nie ogranicza się tylko do okresu wakacyjnego. O prowadzonym aktualnie naborze na praktyki zainteresowani mogą dowiedzieć się z mailingu rozsyłanego do wybranych uczelni (decyduje profil stanowiska) oraz ze strony www.siodemka.com.

– Nabór na praktyki to tak naprawdę typowy proces rekrutacyjny, który już sam w sobie jest cennym doświadczeniem zawodowym – dodaje Marcin Kruszyński. Prowadzimy selekcję aplikacji, po której odbywają się spotkania z wybranymi kandydatami. Jeśli nabór zakończy się sukcesem, praktykant otrzymuje swojego indywidualnego opiekuna, który prowadzi stażystę przez cały program szkoleniowy.

Program praktyk Express do kariery jest elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką Siódemka przyjęła kilka lat temu. Wykorzystując swoje główne atuty wynikające z prowadzonej działalności, występuje ona w roli partnera logistycznego różnorodnych inicjatyw o charakterze charytatywnym i ekologicznym, takich jak np. Bank Żywności SOS, Hospicjum to też życie czy Maraton pisania listów, organizowany przez Amnesty International.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu