Balticon inwestuje w Porcie Gdańskim

Balticon SA – lider w Polsce oraz znaczący w regionie Bałtyku operator ruchu kontenerowego – zawarł 30-letnią umowę dzierżawy nieruchomości na terenie Morskiego Portu w Gdańsku. Na placu o powierzchni 5 ha spółka zamierza rozbudować swój gdański depot oraz stworzyć pierwszy w Polsce warsztat remontowy kontenerów chłodniczych, który będzie mógł przejąć istotny wolumen napraw z ośrodków w Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu. Balticon szacuje, że po uruchomieniu wszystkich planowanych usług samego serwisu przychody spółki wzrosną o około 21 mln zł rocznie w terminie nie dłuższym niż 3 lata.

Kontrakt został zawarty w wyniku przetargu ogłoszonego przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i zatwierdzony przez Ministra Skarbu Państwa. Całkowity koszt dzierżawy placu przez okres 30 lat wyniesie około 53 mln zł netto.

Nieruchomość, której dotyczy umowa dzierżawy, znajduje się w odległości ok. 3,6 kmod terminalu DCT w Gdańsku – najnowocześniejszego terminalu na Bałtyku, pełniącego rolę bałtyckiego hubu, do którego zawijają największe kontenerowce na świecie. Balticon jest aktualnie jedynym operatorem depot na zapleczu terminalu. Szacowany udział Balticonu w rynku transportu kontenerów chłodniczych wynosi 65%, a w rynku depot 42%.

„Systematycznie inwestujemy w powiększanie powierzchni depotowej oraz poszerzanie portfela usług. Dzięki umowie z Portem w Gdańsku, mamy zapewnioną przestrzeń niezbędną do rozbudowy zaplecza usługowego i bezpieczne warunki inwestycyjne na najbliższe 30 lat, co stanowi najdłuższy dopuszczalny prawem okres zawierania umów dzierżawy. W chwili obecnej żaden inny polski lub zagraniczny podmiot nie znajduje się w lepszej pozycji konkurencyjnej, pozwalającej na równie szybkie rozszerzenie działalności. W przypadku pojawienia się w Gdańsku nowych armatorów inwestycja pozwoli na elastyczny wzrost i dostarczenie im niezbędnych usług. Spowoduje przyciągnięcie do Polski większej ilości zleceń wykonywanych dotychczas w zachodniej Europie a tym samym poprawi pozycję konkurencyjną Portu Gdańsk w stosunku do innych portów regionu Bałtyku i Europy” – mówi Tomasz Szmid, prezes zarządu Balticon S.A.

Inwestycja w stworzenie pierwszego w Polsce pełnego serwisu kontenerów chłodniczych zwiększy atrakcyjność Portu Gdańskiego dla armatorów operujących w basenie Morza Bałtyckiego. Punkt serwisowy, który powstanie na terenie wydzierżawionym od Morskiego Portu w Gdańsku, świadczyć będzie usługi nie tylko dla klientów w kraju, ale także dla operatorów z regionu Morza Bałtyckiego. Dotychczas kontenery niskotermalne z obszaru Bałtyku trafiały do serwisu w ośrodkach Bremerhaven, Hamburgu i Goeteborgu. Rozwój depot umożliwi ponadto stworzenie punktu węzłowego dla obsługi kontenerów w regionie Polski, Czech i Słowacji, a w przyszłości również Białorusi i Ukrainy.

Główne cele spółki związane z dzierżawą placu w pobliżu terminalu DCT obejmują:

  • Podwyższenie konkurencyjności Portu Gdańskiego wobec portów zagranicznych w zakresie logistyki obrotu kontenerowego i transportu intermodalnego
  • Zacieśnienie współpracy z Portem Gdańskim i globalnymi przewoźnikami
  • Obsługę kontenerów przeznaczonych do transportu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, i regionu Bałtyckiego w zakresie składowania , serwisu i przeładunków samochodowych oraz kolejowych
  • Powstanie pierwszego w Polsce hubu serwisowego kontenerów chłodniczych przeznaczonych do transportu w całym regionie Morza Bałtyckiego

Port Gdański jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią Port Gdańsk odgrywa dużą rolę, jako element Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. W Porcie Gdańsk funkcjonują dwa obszary o zróżnicowanych parametrach eksploatacyjnych: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej. Co istotne w porcie zewnętrznym zlokalizowany jest nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Balticon jako jedna z niewielu firm jest w stanie wykonać każdą usługę niezbędną w łańcuchu transportowo-logistycznym kontenerów i utrzymuje wysoki standard pionu transportowego. Dzięki temu jest w stanie utrzymać konkurencyjne ceny i ograniczyć czas związany z organizacją poszczególnych etapów dostawy towaru do odbiorców. Spółka nie poddaje się naciskom firm wyspecjalizowanych wyłącznie w transporcie. Około 45% jej przychodów pochodzi właśnie z usług związanych z przemieszczaniem kontenerów drogą lądową i kolejową.

W lutym 2012 Balticon uzyskał status autoryzowanego centrum serwisowego i gwarancyjnego firmy Carrier Transicold Container, jednego z największych światowych dostawców kontenerów chłodniczych. Balticon jest jedną z dwóch firm w Polsce serwisujących chłodnie Carrier. Od lat posiada także autoryzację innych producentów – Daikin i StarCool.

Wolumen transportu kontenerowego rośnie od lat dość regularnie w tempie 10-15% rocznie, zaś analitycy szacują, że będzie się systematycznie powiększać co najmniej do roku 2015. Na rynku polskim wzrost ten będzie szczególnie zauważalny ze względu na duże inwestycje w rozbudowę portów. Basen Morza Bałtyckiego jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się pod tym względem regionów na świecie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu