Wybrano Dynamicznego Przedsiębiorcę

Zbigniew Juroszek, twórca i Prezes Zarządu spółki ATAL z Cieszyna został laureatem nagrody „Dynamiczny Przedsiębiorca”. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie statuetki miało miejsc podczas gali towarzyszącej I Forum Przedsiębiorców Grant Thornton.

Nagroda „Dynamiczny Przedsiębiorca” została przyznana w ramach pierwszej edycji Forum Przedsiębiorców, które 26 kwietnia br. zostało zorganizowane z inicjatywy Grant Thornton. Kapituła, złożona z wybitnych osobowości życia publicznego i gospodarczego: Piotr Andrzejczak (Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka), prof. Grzegorz Domański (Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka), prof. Leszek Dziawgo (Kierownik Katedry Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Waldemar Frąckowiak (Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bożena Lubińska-Kasprzak (Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Lech Pilawski (Dyrektor Generalny, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan), Jacek Santorski (psycholog biznesu, współzałożyciel VALUES Grupa Firm Doradczych) oraz Kazimierz Żurek (Koordynator Projektów Badawczych, THINKTANK), podjęła decyzję o nagrodzeniu właściciela firmy, który aktywnie uczestniczy w zarządzaniu „dynamicznym przedsiębiorstwem prywatnym”, realizującym złożone projekty rozwojowe, wymagające odwagi decyzyjnej, innowacyjnego podejścia oraz determinacji i dużego osobistego zaangażowania.

Laureat – Zbigniew Juroszek, twórca i Prezes Zarządu spółki ATAL z Cieszyna, został wyróżniony unikalnym dziełem sztuki, statuetką – drzewem przedsiębiorczości, wykonaną przez poznańską artystkę Annę Orską. Nagrodę w imieniu zwycięzcy odebrał jego syn – Mateusz Juroszek, Wiceprezes Zarządu ATAL.

Prezes Zarządu spółki ATAL został doceniony za wypracowaną własną metodę prowadzenia biznesu, realizacji inwestycji budowlanych, stworzenie własnej sieci sprzedaży i prowadzenie procesu IPO. Zbigniew Juroszek jest założycielem i jedynym akcjonariuszem działającej od ponad 20 lat grupy ATAL. Założona przez niego w 1990 roku firma jest samodzielnym i dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Istotą sukcesu ATAL są doskonałe umiejętności zarządcze właściciela. Stworzenie dużego, stabilnego podmiotu gospodarczego zdolnego do generowania wysokich zysków i stale zwiększającego swoją wartość i kapitały wymagało i stale wymaga podejmowania odważnych i perspektywicznych decyzji. ATAL sprzedał już ponad 2.500 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 150.000 mkw. W ubiegłym roku zarządzana przez Zbigniewa Juroszka firma osiągnęła przychód o wartości 168 mln zł. i zysk na poziomie 21 mln zł. Osobistym sukcesem właściciela jest zamiana przedsiębiorstwa zarządzanego jednoosobowo w firmę rodzinną. Wizja i zapał biznesowy ojca udzieliły się młodemu pokoleniu, które aktywnie współdziała w kluczowych obszarach działalności. Dynamika rozwoju firmy ATAL, jej bieżące wyniki, wyjątkowa zdolność Laureata do wychwytywania szans rynkowych, umiejętności pozwalające na zmianę profilu działalności to atrybuty, które pozwoliły bez żadnych wątpliwości przyznać Panu Zbigniewowi Juroszkowi nagrodę „Dynamiczny Przedsiębiorca”.

Gala nagrody „Dynamiczny Przedsiębiorca” został poprzedzona I Forum Przedsiębiorców, pt.: „Sukcesja. Jak zapewnić trwały rozwój mojego biznesu?” W trakcie prezentacji i dyskusji panelowych eksperci i przedsiębiorcy poruszyli m.in. następujące kwestie: dlaczego tylko 30% prywatnych przedsiębiorstw jest w stanie przetrwać do drugiego pokolenia, a tylko 12% do trzeciego. Jak wytypować menedżerów zdolnych do stymulowania dalszego rozwoju firmy w przyszłości. Kiedy należy zacząć myśleć o sukcesji. Jak właściwie przygotować i przeprowadzić sukcesję w swojej firmie. Komu przekazać przedsiębiorstwo – dzieciom, członkom rodziny, czy też je sprzedać – menedżerom czy inwestorowi. Jak rozwiązać kwestie prawno-podatkowe i zarządcze. Co wynika z doświadczeń firm, które sukcesję mają już za sobą.

Zaproszeni goście dyskutowali także o możliwych ścieżkach sukcesji – czy przedsiębiorstwo przekazać dzieciom, członkom rodziny, czy też je sprzedać – menedżerom lub inwestorowi. Ekspert Grant Thornton z Irlandii przedstawił rozwiązania najczęściej stosowane w praktyce. Omówił ich zalety i wady.

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton zgromadziło ponad 160 prywatnych przedsiębiorców i było pierwszym tego typu spotkaniem, kompleksowo prezentującym kwestie sukcesji. Z analiz ekspertów Grant Thornton wynika, że niewielu właścicieli przedsiębiorstw w Polsce ma przygotowany plan sukcesji. Niezdecydowanie w odniesieniu do sukcesji lub niewłaściwe przygotowanie tego procesu doprowadziło do ruiny już wiele dobrze prosperujących przedsiębiorstw.

Ponad dwadzieścia lat po transformacji systemowej, liczna grupa przedsiębiorców staje przed kolejnym wyzwaniem w rozwoju ich firmy – sukcesją. To moment kluczowy, tym bardziej, że zmiana pokoleniowa jest materią stosunkowo nieznaną w Polsce. Jest to zagadnienie wieloaspektowe (od miękkich aspektów o naturze psychologicznej po twarde rozważania finansowo-podatkowo–prawne). Z doświadczeń przedsiębiorców omawianych podczas Forum jasno wynika, że prawidłowe przeprowadzenie sukcesja jest wieloletnim procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem.

I Forum Przedsiębiorców zostało zorganizowane z inicjatywy Grant Thornton – jednej z wiodących firm audytorsko-doradczych, świadczącej usługi w czterech głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego i outsourcingu rachunkowości. Parterami merytorycznymi Forum byli: Bank Zachodni WBK, Desa Unicum, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Fundacja Firm Rodzinnych, Inicjatywa Firm Rodzinnych, Klub Polskiej Rady Biznesu, PKPP Lewiatan, Wealth Solutions oraz magazyn ThinkTank. Wydarzeniu patronowały: Forbes, Money.pl oraz Newsweek.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu