Grupa ADV S.A. podwoiła w 2011 roku zysk netto, a przychody wzrosły o 72%

Grupa ADV – holding firm działających w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii oraz e-commerce – odnotowała w 2011 roku 92 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 72% w porównaniu z 2010 rokiem. Zysk netto osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 5,13 mln zł i był wyższy o 102% względem 2010 roku. Zysk na jedną akcję Grupy ADV ukształtował się w na poziomie 1,19 zł, rok wcześniej było to 0,60 zł.

Rentowność netto Grupy ADV w 2011 roku osiągnęła 5,6%. Sumaryczna EBITDA wyniosła 10,43 mln zł. Grupa ADV wypracowała w okresie styczeń – grudzień 2011 9,89 mln zł zysku operacyjnego, co daje wzrost względem 2010 roku o 61%.

Grupa ADV zadebiutowała w dniu 25 kwietnia 2012 roku na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX. To trzeci najaktywniejszy rynek w USA po NYSE i NASDAQ – wartość transakcji w 2010 roku przekroczyła 144 miliardów USD. Grupa ADV jest pierwszą polską spółką, której ADRy są notowane na OTCQX. Wielu inwestorów instytucjonalnych ma w swoich statutach ograniczenia odnośnie inwestowania w instrumenty, które nie są zarejestrowane w USA oraz są denominowane w zagranicznych walutach. Dlatego notowania ADRów Grupy ADV na OTCQX mogą nie tylko zwiększyć rozpoznawalności, wiarygodność i „przejrzystości” firmy na amerykańskim rynku kapitałowym, ale w perspektywie długofalowej umożliwią jej również działalność operacyjną w USA.

„Rok 2011 – podobnie, jak początek 2012 – był dla nas niezwykle aktywny i jednocześnie bardzo udany, co potwierdzają między innymi uzyskane wyniki finansowe. W kwietniu 2011 zadebiutowaliśmy na rynku podstawowym GPW, a niespełna dwa miesiące wcześniej spółka Codemedia – należąca do Grupy ADV – została notowana na rynku NewConnect. Swoją pozycję na rynku kapitałowym – i to w perspektywie międzynarodowej – chcemy dodatkowo wzmocnić dzięki debiutowi na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX. Intensywnie działamy również w branży – w zaledwie cztery kwartały 2011 roku dokonaliśmy trzech znaczących akwizycji i jednej fuzji w ramach Grupy. Jednocześnie powołaliśmy cztery nowe spółki – Mobicare, Trade Marketing Poland, iAlbatros z siedzibą w Paryżu oraz firmę Proofclick.  Perspektywy rozwoju naszej spółki docenili analitycy giełdowi, którzy uplasowali Grupę ADV na drugim miejscu – ex aequo z Cyfrowym Polsatem oraz Pekao – w jednym z podrankingów zestawienia „Giełdowa Spółka Roku”, przygotowanego w lutym przez Puls Biznesu. Jesteśmy przekonani, że strategia rozwoju, którą konsekwentnie realizujemy, a do tego silny akcjonariat Grupy ADV dodatkowo wzmocnią i ugruntują pozycję naszej spółki na GPW” – zapowiada Konrad Pankiewicz, prezes Grupy ADV.

Najważniejsze wydarzenia w Grupie ADV w 2011 roku:

IV kwartał 2011:

 • Utworzenie przez Codemedia spółki Trade Marketing Poland Sp. z o.o., zajmującej się bezpośrednim wsparciem sprzedaży w kanale trade marketingowym /grudzień 2011/
 • Zawarcie przez SMT Software – spółkę z Grupy ADV – 5-letniego kontraktu z cypryjską firmą z branży finansowo-consultingowej. Szacowana wartość umowy może wynieść nawet 9 mln zł /grudzień 2011/
 • Fuzja Codemedia z domem mediowym Mediasense /październik – grudzień 2011/

III kwartał 2011:

 • Wygrany przetarg SMT Software na przygotowanie, utworzenie i wdrożenie baz danych służących do gromadzenia i analizy danych dla Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk za łączną kwotę 1,33 mln zł /sierpień 2011/
 • Przejęcie przez Codemedia 50% udziałów w spółce TradeTracker Poland Sp. z o.o., wchodzącej w skład międzynarodowej sieci marketingu afiliacyjnego /lipiec 2011/

II kwartał 2011:

 • Przejęcie przez Iweii.com – spółkę z Grupy ADV – Walkin.pl Sp. z o.o., właściciela platform Hotdeals oraz internet43.pl /czerwiec 2011/
 • Powołanie przez SMT Software podmiotu zależnego pod nazwą Mobicare S.A., świadczącego usługi telemonitoringu i teleopieki medycznej w oparciu o oprogramowanie do monitorowania personalnych urządzeń GPS, telefonów komórkowych i dedykowane call center /maj 2011/
 • Wygrany przetarg Adv.pl i SMT Software – dwóch spółek z Grupy ADV – na wdrożenie, skonfigurowanie i uruchomienie dwóch serwisów internetowych dla TUiR Warta S.A i TUnŻ Warta S.A. /maj 2011/
 • Wygrany przetarg Adv.pl i SMT Software na dostawę zintegrowanej platformy internetowej dla podmiotów Grupy SKOK w ramach projektu „SKOK w Internet”. Całkowita wartość umowy wynosi 1.22 mln zł /kwiecień 2011/
 • Zawarcie dwóch znaczących umów przez SMT Software z EC Capital o łącznej wartości 2,66 mln zł na utworzenie platformy zakupowej i giełdy towarowej w branży materiałów budowlanych oraz wdrożenia elektronicznych metod sprzedaży /kwiecień 2011/
 • Włączenie w struktury Grupy studia animacji Xantus, jednego z największych w Polsce studiów 3D. Koszt transakcji wynosił 3 mln zł /kwiecień 2011/
 • Debiut Grupy ADV na rynku podstawowym GPW /kwiecień 2011/

I kwartał 2011:

 • Podpisanie przez SMT Software – spółkę z Grupy ADV – znaczącej umowy z Navigo Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie dwóch aplikacji na telefony komórkowe: Klient Usług Marketingowych oraz Navigo GT /marzec 2011/
 • Powołanie przez iAlbatros z siedzibą w Warszawie (spółka zależna SMT Software należąca do Grupy ADV) spółki iAlbatros z siedzibą w Paryżu, odpowiedzialnej za wdrażanie na rynku europejskim autorskiej aplikacji SMT Software o nazwie iAlbatros, służącej do kompleksowej obsługi podróży służbowych dla klientów korporacyjnych /marzec 2011/
 • Powołanie agencji Proofclick w ramach działalności spółki Codemedia, odpowiedzialnej za strategię oraz prowadzenie komunikacji marketingowej i optymalizację w wyszukiwarkach /marzec 2011/
 • Podpisanie przez SMT Software – podmiot z Grupy ADV – znaczącej umowy ze słoweńską spółką Planet9 (Slovenian Telekom Group) na opracowanie i wdrożenie platformy multimedialnej w postaci aplikacji mobilnej, umożliwiającej oglądanie telewizji na urządzeniach przenośnych, tj. telefonach, smartfonach i tabletach /luty 2011/
 • Debiut Codemedia – spółki z Grupy ADV – na New Connect /luty 2011/
  • Pozyskanie przez Codemedia 1,1 mln zł na finansowanie rozszerzenia portfolio usług w obszarze mediów interaktywnych i direct response

„Systematycznie rozwijamy zakres naszej działalności w obszarze komunikacji cyfrowej, innowacyjnych technologii i e-commerce. Ponadto, wprowadzamy nowe produkty i usługi wspierające procesy sprzedaży i marketingu, a także dynamicznie dopasowujemy swoje możliwości do szybko zachodzących zmian w branży. Co więcej, konsekwentnie wdrażamy strategię zdobywania niszowych, ale kluczowych dla nas sektorów rynku, czego przykładem jest rozwój spółki MobiCare w obszarze teleopieki i telemedycyny” – podkreśla Konrad Pankiewicz.

Grupa ADV notowana jest na rynku podstawowym GPW w Warszawie od 13 kwietnia 2011 roku. Od 25 kwietnia 2012 ADRy Grupy ADV notowane są również na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu